MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Meşe İçtihat ve Mevzuat Bankası programında kayıt)

  Programında kayıt sorunu yaşayan kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıdaki dosyayı bilgisayarlarına kurarak sorunlarını giderebilirler.

  Dosyayı kurmadan önce programınızın kapalı olmasına dikkat ediniz.

  Güncelleme dosyasını indirmek için tıklayınız..

  Adalet Bakanlığı Güncelleme dosyasını indirmek için tıklayınız..

 

          Güncelleme Tarihi: 12/05/2009

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 613. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/1-138        K:2011/130         T:14.06.2011

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/16-505       K:2012/28          T:14.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/3-222        K:2012/5           T:31.01.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/4-277        K:2012/4           T:31.01.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/6-332        K:2012/21          T:07.02.2012

 * 1. Ceza Dairesi          E:2008/7005         K:2012/3609        T:07.05.2012

 * 1. Ceza Dairesi          E:2010/4314         K:2012/3604        T:08.05.2012

 * 1. Ceza Dairesi          E:2011/2711         K:2012/4545        T:04.06.2012

 * 1. Ceza Dairesi          E:2011/4475         K:2012/5542        T:04.07.2012

 * 1. Ceza Dairesi          E:2012/284          K:2012/1981        T:20.03.2012

 * 1. Ceza Dairesi          E:2012/361          K:2012/5463        T:04.07.2012

 * 2. Ceza Dairesi          E:2012/4723         K:2012/4717        T:29.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi          E:2010/6899         K:2011/7696        T:02.06.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 25/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 612. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6384 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN

 * 6385 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 4904 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

 * 5335 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 5502 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

 * 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 * 5648 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 6356 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:22/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 611. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 660 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 2499 SERMAYE PİYASASI KANUNU (MÜLGA)

 * 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MÜLGA)

 * 4059 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 4568 BAZI FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN (TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUNUN, ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN, ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUNUN, FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUNUN, GECEKONDU KANUNUNUN, SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN VE ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN BANKERLERİN İŞLEMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI İLE BAZI TEKEL MADDELERİ FİYATLARINA YAPILAN ZAMLARDAN ELDE EDİLEN HASILATIN T.C. MERKEZ BANKASINDA AÇILACAK BİR DEPREM FONU HESABINDA TOPLANMASINA DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

 * 5174 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

 * 5300 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU

 * 5411 BANKACILIK KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:17/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 610. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Hukuk Dairesi          E:2011/4768           K:2011/6359       T:26.05.2011

 * 1. Hukuk Dairesi          E:2011/5228           K:2011/5847       T:12.05.2011

 * 1. Hukuk Dairesi          E:2011/5795           K:2011/6507       T:30.05.2011

 * 1. Hukuk Dairesi          E:2011/967            K:2011/5701       T:11.05.2011

 * 2. Hukuk Dairesi          E:2010/16540          K:2011/6142       T:07.04.2011

 * 3. Hukuk Dairesi          E:2011/1684           K:2011/6349       T:14.04.2011

 * 5. Hukuk Dairesi          E:2010/18380          K:2011/5436       T:28.03.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 16/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 609. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 2. Ceza Dairesi          E:2012/27727       K:2012/49155     T:25.12.2012

 * 2. Ceza Dairesi          E:2012/27760       K:2012/48850     T:24.12.2012

 * 2. Ceza Dairesi          E:2012/27769       K:2012/48849     T:24.12.2012

 * 5. Ceza Dairesi          E:2012/2028        K:2012/3702      T:12.04.2012

 * 5. Ceza Dairesi          E:2012/2894        K:2012/4446      T:26.04.2012

 * 12. Ceza Dairesi         E:2011/20055       K:2012/5809      T:01.03.2012

 * Hukuk Genel Kurulu       E:2007/1-72        K:2007/74        T:14.02.2007

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2012/2715        K:2012/4268      T:12.04.2012

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2012/2721        K:2012/5977      T:23.05.2012

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2012/3159        K:2012/6465      T:31.05.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 14/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 608. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERASYON BAŞKANLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA VERME, TRAMPA, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 * ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:10/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 607. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 2004 İCRA VE İFLAS KANUNU

 * PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK

 * TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 * YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 * İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

 * MERA KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK TAHSİLATLAR İLE ÖDENECEK HUZUR HAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 * TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:07/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 606. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:05/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 605. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu       E:2011/119-617     K:2011/749        T:14.12.2011

 * 8. Hukuk Dairesi         E:2011/5101        K:2011/5433       T:25.10.2011

 * 9. Hukuk Dairesi         E:2010/10721       K:2011/5121       T:25.02.2011

 * 10. Hukuk Dairesi        E:2009/11233       K:2011/3168       T:10.03.2011

 * 10. Hukuk Dairesi        E:2009/11954       K:2011/2781       T:03.03.2011

 * 10. Hukuk Dairesi        E:2009/13966       K:2011/4039       T:24.03.2011

 * 10. Hukuk Dairesi        E:2009/13977       K:2011/4458       T:30.03.2011

 * 10. Hukuk Dairesi        E:2009/15346       K:2011/4601       T:04.04.2011

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6362 SERMAYE PİYASASI KANUNU

 * 6363 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

 * 6364 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

 * 78 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 * 190 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 375 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI,DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 237 TAŞIT KANUNU

 * 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 * 4046 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN

 * 4628 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

 * 4632 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

 * 4749 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

 * 4857 İŞ KANUNU

 * 5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 * 5393 BELEDİYE KANUNU

 * 5521 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

 * 5779 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

 * 7338 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

 * HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 03/01/2013

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 604. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Ceza Dairesi           E:2009/6936           K:2012/1343     T:01.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi           E:2012/2024           K:2012/1633     T:06.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi           E:2012/2064           K:2012/2040     T:14.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi           E:2012/2102           K:2012/1858     T:12.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi           E:2012/2120           K:2012/2037     T:14.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi           E:2012/2131           K:2012/1866     T:12.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi           E:2012/2921           K:2012/2817     T:28.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi           E:2012/628            K:2012/782      T:22.02.2012

 * 12. Ceza Dairesi          E:2011/10963          K:2012/3127     T:16.02.2012

 * 12. Ceza Dairesi          E:2011/18060          K:2012/2818     T:14.02.2012

 * Hukuk Genel Kurulu        E:2011/11-862         K:2012/251      T:28.03.2012

 * Hukuk Genel Kurulu        E:2011/12-848         K:2012/190      T:16.03.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 25/12/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 603. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları)

 * 2012 yılına ait 90 adet Uyuşmazlık Mahkemesi kararı eklenmiştir.

          Güncelleme Tarihi: 22/12/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 602. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

* 20. Hukuk Dairesi        E:2011/10692      K:2012/5096      T:04.04.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/6-249      K:2012/1         T:31.01.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/11-243     K:2012/7         T:31.01.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/4-258      K:2012/8         T:31.01.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/6-195      K:2012/40        T:14.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/8-275      K:2012/41        T:14.02.2012

 * 11. Hukuk Dairesi        E:2010/15104      2012/16863       T:30.10.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/11-294     K:2012/64        T:28.02.2012

 * Hukuk Genel Kurulu       E:2011/12-711     K:2012/64        T:15.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/3-270      K:2012/88        T:13.03.2012

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6360 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 197 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

 * 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

 * 2972 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

 * 3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 * 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 * 5355 MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 * 5393 BELEDİYE KANUNU

 * 5682 PASAPORT KANUNU

 * 5779 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

 * 6361 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU

          Güncelleme Tarihi: 18/12/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 601. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 353 ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

 * 1632 ASKERi CEZA KANUNU

 * 3466 UZMAN JANDARMA KANUNU

 * MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFLERİNİN KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:05/12/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 600. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/1-337      K:2012/76        T:06.03.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/1-345      K:2012/73        T:06.03.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/1-380      K:2012/74        T:06.03.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/1-452      K:2012/57        T:28.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/1-453      K:2012/36        T:14.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/10-387     K:2012/75        T:06.03.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/12-578     K:2012/43        T:14.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/13-384     K:2012/82        T:06.03.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/2-297      K:2012/22        T:07.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/4-255      K:2012/16        T:07.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/5-412      K:2012/2         T:31.01.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/5-432      K:2012/70        T:28.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/6-254      K:2012/32        T:14.02.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 23/11/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 599. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu        E:2010/5-147      K:2010/200      T:19.10.2010

 * Ceza Genel Kurulu        E:2010/7-165      K:2010/196      T:19.10.2010

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/1-179      K:2011/211      T:11.10.2011

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/3-194      K:2011/228      T:15.11.2011

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/4-117      K:2011/113      T:07.06.2011

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/8-274      K:2011/300      T:27.12.2011

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/9-134      K:2011/152      T:28.06.2011

 * 7. Ceza Dairesi          E:2008/5645       K:2010/13082    T:21.09.2010

 * 9. Ceza Dairesi          E:2009/13976      K:2011/3478     T:22.06.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 21/11/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 598. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu         E:2011/15-420       K:2012/249      T:26.06.2012

 * Ceza Genel Kurulu         E:2011/7-346        K:2012/124      T:27.03.2012

 * 1. Ceza Dairesi           E:2012/3731         K:2012/5741     T:12.07.2012

 * 2. Ceza Dairesi           E:2012/16089        K:2012/18454    T:10.07.2012

 * 3. Ceza Dairesi           E:2011/31599        K:2012/17500    T:30.04.2012

 * 3. Ceza Dairesi           E:2011/36864        K:2012/27450    T:28.06.2012

 * 3. Ceza Dairesi           E:2011/4094         K:2012/28625    T:05.07.2012

 * 3. Ceza Dairesi           E:2011/5974         K:2012/18917    T:09.05.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 08/11/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 597. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2010/1-253        K:2011/11     T:01.02.2011

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2011/570          K:2011/5632   T:10.05.2011

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2011/4340         K:2011/5650   T:11.05.2011

 * 2. Hukuk Dairesi        E:2010/16402        K:2011/6145   T:07.04.2011

 * 2. Hukuk Dairesi        E:2010/16529        K:2011/6202   T:07.04.2011

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2011/5542         K:2011/6427   T:30.05.2011

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2011/5578         K:2011/6615   T:02.06.2011

 * 2. Hukuk Dairesi        E:2010/18349        K:2011/7396   T:02.05.2011

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2011/3629         K:2011/9007   T:20.09.2011

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2011/6761         K:2011/9035   T:21.09.2011

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * ÇOCUK İZLEM MERKEZİ

 * 2013 - 2015 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIKLARI

 * HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 * KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * OTOMOTİV YAKITLARI - LPG - ÖZELLİKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ

 * İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2012/5

  * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:02/11/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 596. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 213 VERGİ USUL KANUNU

 * 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 * 1632 ASKERi CEZA KANUNU

 * 2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

 * 3083 SULAMA ALANLARINDA ARAZI DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU

 * 5346 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

 * 5490 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

 * 6112 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

          Güncelleme Tarihi:22/10/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 595. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/5-104        K:2011/183     T:20.09.2011

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/7-168        K:2011/186     T:27.09.2011

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/7-314        K:2012/80      T:06.03.2012

 * 1. Ceza Dairesi         E:2009/9525         K:2012/2094    T:22.03.2012

 * 1. Ceza Dairesi         E:2011/4911         K:2012/3162    T:24.04.2012

 * 1. Ceza Dairesi         E:2012/1119         K:2012/4263    T:25.05.2012

 * 2. Ceza Dairesi         E:2010/8736         K:2012/6299    T:14.03.2012

 * 2. Ceza Dairesi         E:2012/7285         K:2012/9338    T:11.04.2012

 * 3. Ceza Dairesi         E:2011/14292        K:2012/11341   T:22.03.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 17/10/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 594. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu         E:2011/13-385      K:2012/83         T:06.03.2012

 * Ceza Genel Kurulu         E:2011/5-240       K:2012/85         T:06.03.2012

 * 15. Ceza Dairesi          E:2011/25237       K:2012/33832      T:04.04.2012

 * Hukuk Genel Kurulu        E:2011/12-737      K:2012/55         T:08.02.2012

 * Hukuk Genel Kurulu        E:2011/13-568      K:2012/47         T:08.02.2012

 * 1. Hukuk Dairesi          E:2011/10709       K:2012/212        T:17.01.2012

 * 1. Hukuk Dairesi          E:2011/8251        K:2011/11694      T:22.11.2011

 * 2. Hukuk Dairesi          E:2010/17921       K:2012/2392       T:13.02.2012

 * 2. Hukuk Dairesi          E:2011/8132        K:2012/2340       T:13.02.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 09/10/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 593. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/6-386       K:2012/99         T:13.03.2012

 * 2. Ceza Dairesi         E:2009/54644       K:2011/34417      T:29.09.2011

 * 2. Ceza Dairesi         E:2009/55136       K:2011/33377      T:12.09.2011

 * 2. Ceza Dairesi         E:2009/55391       K:2011/33456      T:12.09.2011

 * 2. Ceza Dairesi         E:2009/55872       K:2011/33488      T:13.09.2011

 * 3. Ceza Dairesi         E:2006/14195       K:2008/2563       T:20.03.2008

 * 3. Ceza Dairesi         E:2007/5364        K:2008/1186       T:29.02.2008

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 04/10/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 592. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Ceza Dairesi         E:2009/8421       K:2011/6962        T:21.11.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2009/9163       K:2011/5377        T:21.09.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2011/1122       K:2011/5542        T:28.09.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2011/2412       K:2011/6849        T:17.11.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2011/4926       K:2011/5693        T:04.10.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2011/571        K:2011/5328        T:20.09.2011

 * 3. Ceza Dairesi         E:2010/10035      K:2011/14179       T:13.10.2011

 * 5. Ceza Dairesi         E:2011/1303       K:2011/1989        T:15.03.2011

 * 5. Ceza Dairesi         E:2011/821        K:2011/2299        T:28.03.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 02/10/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 591. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 * KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZILAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen A.İ.H.M.)

 * 2011 ve 2012 yılına ait 99 adet karar eklenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi:26/09/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 590. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * İçtihadı Birleştirme B.G.K. E:2010/1         K:2012/1        T:10.02.2012

 * 15. Ceza Dairesi         E:2011/14419        K:2012/39544    T:20.06.2012

 * 3. Hukuk Dairesi         E:2011/17801        K:2012/3535     T:15.02.2012

 * 3. Hukuk Dairesi         E:2012/3            K:2012/2173     T:01.02.2012

 * 3. Hukuk Dairesi         E:2012/3426         K:2012/8726     T:02.04.2012

 * 3. Hukuk Dairesi         E:2012/4025         K:2012/9073     T:05.04.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 21/09/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 589. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 3. Hukuk Dairesi        E:2011/11031      K:2011/16066     T:20.10.2011

 * 3. Hukuk Dairesi        E:2011/11078      K:2011/15414     T:13.10.2011

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2008/11535      K:2009/402       T:14.01.2009

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2008/14384      K:2009/5489      T:14.04.2009

 * 5. Hukuk Dairesi        E:2007/1687       K:2007/4212      T:02.04.2007

 * 5. Hukuk Dairesi        E:2010/16270      K:2011/3566      T:02.03.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 17/09/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 588. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ

 * AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

 * REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU USULÜNE DAİR TEBLİĞ

 * TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * 2012 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:10/09/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 587. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2010/6-173       K:2010/208        T:26.10.2010

 * Ceza Genel Kurulu      E:2010/9-196       K:2010/228        T:23.11.2010

 * 5. Ceza Dairesi        E:2008/247         K:2011/2822       T:07.04.2011

 * 5. Ceza Dairesi        E:2008/9467        K:2011/3071       T:14.04.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/10-439      K:2011/540        T:21.09.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/10-642      K:2012/38         T:01.02.2012

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/11-699      K:2011/580        T:28.09.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/12-850      K:2012/147        T:14.03.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 07/09/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 586. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/16-505      K:2012/28         T:14.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi        E:2010/3995        K:2011/16041      T:03.11.2011

 * 4. Ceza Dairesi        E:2012/5918        K:2012/6790       T:22.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi        E:2011/8714        K:2012/2767       T:27.03.2012

 * 6. Ceza Dairesi        E:2008/17586       K:2011/40182      T:28.09.2011

 * 8. Ceza Dairesi        E:2007/2156        K:2007/2979       T:05.04.2007

 * 8. Ceza Dairesi        E:2009/11718       K:2011/10871      T:12.10.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 03/09/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 585. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/1-151       K:2011/290        T:27.12.2011

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/58046       K:2011/35313      T:03.10.2011

 * 3. Ceza Dairesi        E:2011/17907       K:2011/23270      T:14.12.2011

 * 5. Ceza Dairesi        E:2012/870         K:2012/616        T:20.02.2012

 * 6. Ceza Dairesi        E:2009/2014        K:2011/40080      T:26.09.2011

 * 6. Ceza Dairesi        E:2011/5948        K:2011/49752      T:20.12.2011

 * 7. Ceza Dairesi        E:2008/19264       K:2011/21433      T:24.11.2011

 * 8. Ceza Dairesi        E:2009/10900       K:2011/11453      T:24.10.2011

 * 8. Ceza Dairesi        E:2010/480         K:2011/17069      T:21.12.2011

 * 10. Ceza Dairesi       E:2010/7003        K:2011/55552      T:06.10.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 29/08/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 584. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Danıştay Kararları)

 * 174 adet Danıştay Kararı eklenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi:27/08/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 583. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * Mevzuat Güncellemesi yapıldı.

 

          Güncelleme Tarihi:23/08/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 582. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Ceza Dairesi        E:2008/10577        K:2009/7790        T:16.12.2009

 * 1. Ceza Dairesi        E:2009/4979         K:2010/2250        T:12.04.2010

 * 1. Ceza Dairesi        E:2009/6476         K:2010/108         T:19.01.2010

 * 1. Ceza Dairesi        E:2009/6644         K:2009/6653        T:09.11.2009

 * 1. Ceza Dairesi        E:2009/8257         K:2011/4287        T:05.07.2011

 * 4. Ceza Dairesi        E:2009/22065        K:2011/22880       T:30.01.2011

 * 9. Ceza Dairesi        E:2010/8337         K:2011/29197       T:29.11.2011

 * 10. Ceza Dairesi       E:2006/4056         K:2007/14593       T:11.12.2007

 * 11. Ceza Dairesi       E:2010/10311        K:2012/3587        T:15.03.2012

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/1-650        K:2008/646         T:22.10.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/13-64        K:2010/145         T:17.03.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 10/08/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 581. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/1-139        K:2010/152        T:17.03.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/1-252        K:2010/337        T:23.06.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/1-360        K:2010/372        T:07.07.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/18-135       K:2010/136        T:10.03.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/18-395       K:2010/369        T:07.07.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/18-563       K:2010/554        T:03.11.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/18-575       K:2011/270        T:04.05.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/18-643       K:2010/648        T:08.12.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/2-63         K:2010/119        T:03.03.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/9-666        K:2011/18         T:02.02.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 06/08/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 580. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 * DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 * ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 * ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 * KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:01/08/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 579. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu        E:2010/1-119        K:2010/155      T:22.06.2010

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/10-182       K:2011/201      T:04.10.2011

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/7-97         K:2011/160      T:05.07.2011

 * 3. Ceza Dairesi          E:2011/31954        K:2012/23030    T:04.06.2012

 * 3. Ceza Dairesi          E:2011/31970        K:2012/15894    T:16.04.2012

 * 7. Ceza Dairesi          E:2009/10032        K:2012/3282     T:23.02.2012

 * 8. Ceza Dairesi          E:2011/11907        K:2011/13334    T:23.11.2011

 * 9. Ceza Dairesi          E:2012/2664         K:2012/7416     T:04.06.2012

 * 11. Ceza Dairesi         E:2009/15759        K:2012/2075     T:22.02.2012

 * 11. Ceza Dairesi         E:2009/2269         K:2011/132      T:19.01.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 25/07/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 578. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu        E:2011/5-201     K:2011/193        T:27.09.2011

 * 1. Ceza Dairesi          E:2011/5057      K:2012/3350       T:30.04.2012

 * 1. Ceza Dairesi          E:2011/8048      K:2012/1836       T:15.03.2012

 * 2. Ceza Dairesi          E:2010/11064     K:2012/2092       T:06.02.2012

 * 2. Ceza Dairesi          E:2012/4860      K:2012/3949       T:22.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi          E:2010/18223     K:2012/9957       T:15.03.2012

 * 3. Ceza Dairesi          E:2010/2884      K:2011/5572       T:21.04.2011

 * 4. Ceza Dairesi          E:2008/23323     K:2011/4147       T:29.03.2011

 * 4. Ceza Dairesi          E:2009/10548     K:2011/8306       T:15.06.2011

 * 5. Ceza Dairesi          E:2008/1866      K:2012/1694       T:07.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi          E:2008/6172      K:2012/3000       T:02.04.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 23/07/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 577. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6353 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 6245 HARCIRAH KANUNU

 * 7269 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

 * 298 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN

 * 351 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

 * 278 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

 * 633 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 * 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 * 2828 SOSYAL HİZMETLER KANUNU

 * 2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:20/07/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 576. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6337 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 4457 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 540 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 6352 YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN

 * 2004 İCRA VE İFLAS KANUNU

 * 5521 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

 * 5683 YABANCILARIN TÜRKİYE'DE iKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:06/07/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 575. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/10-182      K:2011/204     T:11.10.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2010/1434        K:2012/219     T:23.01.2012

 * 1. Ceza Dairesi         E:2011/3398        K:2012/975     T:21.02.2012

 * 2. Ceza Dairesi         E:2010/6038        K:2012/4079    T:23.02.2012

 * 2. Ceza Dairesi         E:2012/1366        K:2012/3302    T:15.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi         E:2009/16853       K:2012/3821    T:08.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi         E:2011/544         K:2012/5632    T:20.02.2012

 * 4. Ceza Dairesi         E:2009/10254       K:2011/8079    T:08.06.2011

 * 4. Ceza Dairesi         E:2010/22652       K:2010/20463   T:08.12.2010

 * 5. Ceza Dairesi         E:2008/3246        K:2012/2123    T:15.03.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 05/07/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 574. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6327 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 406 TELGRAF VE TELEFON KANUNU

 * 7338 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

 * 193 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

 * 1211 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU

 * 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 * 4059 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 4603 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

 * 4632 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

 * 4749 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

 * 5363 TARIM SİGORTALARI KANUNU

 * 5395 ÇOCUK KORUMA KANUNU

 * 5411 BANKACILIK KANUNU

 * 5429 TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU

 * 5464 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

 * 5490 NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

 * 5661 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN KULLANDIRILAN TOPLU KÖY İKRAZATI/GRUP KREDİLERİNDEN DOĞAN KEFALETİN SONA ERDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

 * 5684 SİGORTACILIK KANUNU

 * 233 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:03/07/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 573. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

* Mevzuat bölümünde sistem güncellemesi yapıldı.

          Güncelleme Tarihi:27/06/2012

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 572. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6322 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

 * 6802 GİDER VERGİLERİ KANUNU

 * 193 GELİR VERGİSİ KANUNU

 * 213 VERGİ USUL KANUNU

 * 488 DAMGA VERGİSİ KANUNU

 * 492 HARÇLAR KANUNU

 * 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 * 4447 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

 * 4628 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

 * 4760 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

 * 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:22/06/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 571. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2011/1-390      K:2012/52        T:21.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu     E:2011/1-391      K:2012/91        T:13.03.2012

 * Ceza Genel Kurulu     E:2011/1-692      K:2012/60        T:28.02.2012

 * 1. Ceza Dairesi       E:2010/5167       K:2012/2781      T:11.04.2012

 * 1. Ceza Dairesi       E:2010/805        K:2011/7901      T:14.12.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2011/7366       K:2012/2090      T:22.03.2012

 * 2. Ceza Dairesi       E:2010/23570      K:2012/9953      T:17.04.2012

 * 3. Ceza Dairesi       E:211/16061       K:2012/4995      T:14.02.2012

 * 4. Ceza Dairesi       E:2010/9178       K:2012/8034      T:04.04.2012

 * 4. Ceza Dairesi       E:2012/3161       K:2012/5475      T:07.03.2012

 * 4. Ceza Dairesi       E:2012/5928       K:2012/6970      T:22.03.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 13/06/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 570. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6306 AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

 * 6307 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 2809 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

 * 5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 * 6308 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 6197 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN

 * 2313 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA

 * 1163 KOOPERATİFLER KANUNU

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:06/06/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 569. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/1-124      K:2011/159       T:05.07.2011

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/7-173      K:2011/174       T:12.07.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2008/2504       K:2012/662       T:13.02.2012

 * 1. Ceza Dairesi         E:2011/6992       K:2012/1862      T:15.03.2012

 * 2. Ceza Dairesi         E:2012/306        K:2012/4994      T:01.03.2012

 * 2. Ceza Dairesi         E:2012/3647       K:2012/2455      T:08.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi         E:2009/8868       K:2012/2131      T:23.01.2012

 * 3. Ceza Dairesi         E:2010/795        K:2011/12647     T:22.09.2011

 * 4. Ceza Dairesi         E:2009/7629       K:2011/8081      T:08.06.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 29/05/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 568. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6302 TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 * 6303 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN

 * 6304 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 6305 AFET SİGORTALARI KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Anayasa Mahkemesi)

 * 40 Adet Anayasa Mahkemesi kararı eklendi.

 

          Güncelleme Tarihi:23/05/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 567. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

* 2. Ceza Dairesi        E:2010/18539       K:2012/8592      T:04.04.2012

 * 2. Ceza Dairesi        E:2010/22029       K:2012/10384     T:19.04.2012

 * 3. Ceza Dairesi        E:2009/23443       K:2012/8750      T:08.03.2012

 * 3. Ceza Dairesi        E:2009/5021        K:2012/4422      T:10.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi        E:2010/897         K:2012/7264      T:28.02.2012

 * 3. Ceza Dairesi        E:2011/28663       K:2012/14358     T:09.04.2012

 * 4. Ceza Dairesi        E:2010/9144        K:2012/5812      T:13.03.2012

 * 4. Ceza Dairesi        E:2010/9713        K:2012/7321      T:28.03.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 17/05/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 566. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Ceza Dairesi        E:2008/8219       K:2012/623       T:08.02.2012

 * 1. Ceza Dairesi        E:2010/3234       K:2012/1724      T:13.03.2012

 * 2. Ceza Dairesi        E:2010/15826      K:2011/37821     T:31.10.2011

 * 2. Ceza Dairesi        E:2010/16470      K:2011/39182     T:21.11.2011

 * 3. Ceza Dairesi        E:2011/36560      K:2011/23317     T:14.12.2011

 * 5. Ceza Dairesi        E:2007/126        K:2011/25109     T:08.12.2011

 * 5. Ceza Dairesi        E:2007/9276       K:2011/24622     T:29.11.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6297 EŞYANIN SINIRLARDAKİ KONTROLLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN SINIR GEÇİŞ İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAŞLIKLI 8 NUMARALI EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6298 BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI VE BU TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANA İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6299 KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONU İLE BU KONVANSİYONU TAMAMLAYICI AVRUPA ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6300 BAZI KANUNLAR İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 4046 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN

 * 5411 BANKACILIK KANUNU

 * 6762 TÜRK TİCARET KANUNU

 * 660 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 6301 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 5275 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

 

          Güncelleme Tarihi: 10/05/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 565. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6292 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

 * 6294 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA UNDP-İSTANBUL ULUSLARARASI KALKINMADA ÖZEL SEKTÖR MERKEZİNİN (IICPSD) KURULUŞU İLE İLGİLİ ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6295 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ARASINDA TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ SEKRETARYASINA DAİR EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 * 6296 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 2809 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Uyuşmazlık Mahkemesi)

 * 35 Adet Uyuşmazlık Mahkemesi kararı eklendi.

 

          Güncelleme Tarihi:08/05/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 564. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2011/10-119     K:2011/162      T:05.07.2011

 * 3. Ceza Dairesi         E:2010/4432       K:2011/7689     T:02.06.2011

 * 4. Ceza Dairesi         E:2009/9501       K:2011/12093    T:05.07.2011

 * 4. Ceza Dairesi         E:2010/21412      K:2011/12045    T:05.07.2011

 * 6. Ceza Dairesi         E:2007/15889      K:2011/2142     T:03.03.2011

 * 6. Ceza Dairesi         E:2009/6106       K:2010/4775     T:22.04.2010

 * 8. Ceza Dairesi         E:2011/12803      K:2011/16532    T:19.12.2011

 * 10. Ceza Dairesi        E:2010/44988      K:2011/4284     T:02.05.2011

 * 11. Ceza Dairesi        E:2008/18284      K:2009/6127     T:11.05.2009

 * 11. Ceza Dairesi        E:2011/7126       K:2011/2820     T:28.06.2011

 * 12. Ceza Dairesi        E:2011/13670      K:2012/3285     T:16.02.2012

 * 12. Ceza Dairesi        E:2011/14556      K:2011/10295    T:29.12.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:04/05/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 563. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 12. Ceza Dairesi        E:2011/1881         K:2011/2020        T:29.09.2011

 * 12. Ceza Dairesi        E:2011/4878         K:2011/1530        T:20.09.2011

 * 13. Ceza Dairesi        E:2011/8126         K:2011/2131        T:06.10.2011

 * 14. Ceza Dairesi        E:2011/13000        K:2011/2265        T:02.11.2011

 * 14. Ceza Dairesi        E:2011/14137        K:2011/626         T:11.10.2011

 * 14. Ceza Dairesi        E:2011/246          K:2011/507         T:06.10.2011

 * 15. Ceza Dairesi        E:2011/10004        K:2011/404         T:14.09.2011

 * 15. Ceza Dairesi        E:2011/11975        K:2012/33541       T:03.04.2012

 * 22. Hukuk Dairesi       E:2011/8440         K:2011/1390        T:29.09.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/1214         K:2011/618         T:26.09.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/1729         K:2011/2357        T:06.12.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/1907         K:2011/2848        T:26.12.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/237          K:2011/71          T:13.07.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/2893         K:2011/1364        T:27.10.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/48           K:2011/2           T:07.07.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/755          K:2011/666         T:29.09.2011

 * 23. Hukuk Dairesi       E:2011/928          K:2011/242         T:13.09.2011

 

          Güncelleme Tarihi:26/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 562. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 3. Ceza Dairesi         E:2007/602         K:2007/619        T:31.01.2007

 * 4. Ceza Dairesi         E:2010/1219        K:2012/6235       T:19.03.2012

 * 5. Ceza Dairesi         E:2007/840         K:2007/1638       T:12.02.2007

 * 9. Ceza Dairesi         E:2007/942         K:2007/1415       T:22.02.2007

 * 9. Ceza Dairesi         E:2011/12057       K:2012/1273       T:02.02.2012

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2012/436         K:2012/7          T:10.01.2012

 * 2. Hukuk Dairesi        E:2010/4491        K:2011/7014       T:26.04.2011

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2011/14119       K:2012/781        T:24.01.2012

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2011/1585        K:2012/4203       T:15.03.2012

 * 10. Hukuk Dairesi       E:2011/12135       K:2011/18915      T:19.12.2011

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2011/3426        K:2012/2784       T:27.02.2012

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2012/327         K:2012/1023       T:30.01.2012

 * 13. Hukuk Dairesi       E:2010/13722       K:2011/5258       T:05.04.2011

 * 13. Hukuk Dairesi       E:2010/14259       K:2011/4306       T:22.03.2011

 * 18. Hukuk Dairesi       E:2012/407         K:2012/1146       T:07.02.2012

 * 19. Hukuk Dairesi       E:2010/13376       K:2011/6498       T:11.05.2011

 

          Güncelleme Tarihi:25/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 561. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6293 GÜNEYDOĞU ASYADA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASINI DEĞİŞTİREN ÜÇÜNCÜ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 * ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 * KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 * POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:24/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 560. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/3-49      K:2011/28        T:29.03.2011

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/1-51      K:2011/42        T:12.04.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/11-689    K:2011/46        T:09.02.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/11-695    K:2011/47        T:09.02.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/13-717    K:2011/129       T:13.04.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/1-44      K:2011/203       T:20.04.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/4-149     K:2011/346       T:25.05.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/19-207    K:2011/381       T:01.06.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:19/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 559. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/18-722      K:2011/144       T:13.04.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2011/12-108      K:2011/505       T:06.07.2011

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2011/18          K:2011/1519      T:16.02.2011

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2011/24          K:2011/1657      T:17.02.2011

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2011/1407        K:2011/2744      T:10.03.2011

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2011/2           K:2011/3029      T:16.03.2011

 * 21. Hukuk Dairesi      E:2011/4191        K:2011/3671      T:18.04.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:18/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 558. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu    E:2010/7-262       K:2011/35         T:05.04.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/7-85        K:2011/94         T:17.05.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/1-54        K:2011/120        T:07.06.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/4-141       K:2011/184        T:20.09.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/3-167       K:2011/194        T:27.09.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/7-171       K:2011/196        T:04.10.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/8-115       K:2011/197        T:04.10.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/6-166       K:2011/213        T:18.10.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/6-140       K:2011/222        T:15.11.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/3-189       K:2011/267        T:13.12.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:16/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 557. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6287 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

 * 1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

 * 3308 MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

 * 4306 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN

 * 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 * 2809 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

 * 5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 * 4734 KAMU İHALE KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:12/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 556. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 10. Ceza Dairesi       E:2012/394       K:2012/642      T:27.01.2012

 * 5. Ceza Dairesi        E:2012/470       K:2012/397      T:13.02.2012

 * 5. Ceza Dairesi        E:2012/870       K:2012/626      T:20.02.2012

 * 11. Ceza Dairesi       E:2011/13123     K:2012/821      T:01.02.2012

 * 2. Ceza Dairesi        E:2010/33143     K:2012/836      T:24.01.2012

 * 10. Ceza Dairesi       E:2011/22487     K:2012/896      T:10.02.2012

 * 4. Ceza Dairesi        E:2010/29481     K:2012/1100     T:18.01.2012

 * 2. Ceza Dairesi        E:2011/19966     K:2012/1117     T:26.01.2012

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6288 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUNDA VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 * 3996 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

 * 4734 KAMU İHALE KANUNU

 * 6290 ADLİ SİCİL KANUNU İLE SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 * 5352 ADLÎ SİCİL KANUNU

 * 6222 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

 * 6291 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 5275 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

 * 5402 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU

 * 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 * 190 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA ANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 6289 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

          Güncelleme Tarihi:11/04/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 555. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 3224 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU

 * 4721 TÜRK MEDENİ KANUNU

 * 5237 TÜRK CEZA KANUNU 

 * 5846 FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU

 * 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

 * 6285 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6286 TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ULUSLARARASI DOĞRUDAN YÜK DEMİRYOLU-FERİBOT HİZMETİNİN ORGANİZASYONU KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞİNE İLİŞKİN I-M SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:30/03/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 554. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/7-48       K:2011/128        T:14.06.2011

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/9-88       K:2011/116        T:07.06.2011

 * 1. Ceza Dairesi           E:2011/1111       K:2011/4289      T:05.07.2011

 * 1. Ceza Dairesi           E:2011/4414       K:2011/6516      T:01.11.2011

 * 2. Ceza Dairesi           E:2010/7223       K:2011/42270     T:21.12.2011

 * 2. Ceza Dairesi           E:2011/6329       K:2011/39140     T:21.11.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 21/03/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 553. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

* YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE (İHRACAT: 2010/5) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

 * SAVUNMA SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİNİN UNVANININ DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERDE BULUNACAK SEMBOLÜN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/8)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDEKİ BULAŞANLARIN MAKSİMUM LİMİTLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/26)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/6)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN GENEL ETİKETLEME VE BESLENME YÖNÜNDEN ETİKETLEME KURALLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/58)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/32)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen A.İ.H.M.K)

 * 120 Adet A.İ.H.M kararı eklenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi:15/03/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 552. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/4-22        K:2011/22         T:29.03.2011

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/5-20        K:2011/59         T:19.04.2011

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/5-23        K:2011/23         T:29.03.2011

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/6-208       K:2011/64         T:26.04.2011

 * 1. Ceza Dairesi        E:2011/6392        K:2011/6236       T:25.10.2011

 * 3. Ceza Dairesi        E:2011/1846        K:2011/6949       T:18.05.2011

 * 4. Ceza Dairesi        E:2010/15028       K:2011/4207       T:30.03.2011

 * 6. Ceza Dairesi        E:2007/23294       K:2010/4155       T:14.04.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 12/03/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 551. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 6283 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 * 6279 ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU

 * 6280 İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6281 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:08/03/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 550. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu  E:      K:2012/1     T:09.02.2012

 * Ceza Genel Kurulu      E:2009/5-33       K:2009/162        T:16.06.2009

 * Ceza Genel Kurulu      E:2010/4-74       K:2010/109        T:11.05.2010

 * Ceza Genel Kurulu      E:2010/9-120      K:2010/137        T:08.06.2010

 * Ceza Genel Kurulu      E:2010/5-109      K:2010/177        T:28.09.2010

 * Ceza Genel Kurulu      E:2010/9-182      K:2010/209        T:26.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/2-636      K:2010/680        T:22.12.2010

 * 2. Hukuk Dairesi       E:2010/9839       K:2010/16099      T:05.10.2010

 * 9. Hukuk Dairesi       E:2010/26372      K:2010/25388      T:23.09.2010

 * 9. Hukuk Dairesi       E:2011/48313      K:2011/43574      T:15.11.2011

 * 9. Hukuk Dairesi       E:2008/33736      K:2010/22233      T:06.07.2010

 * 9. Hukuk Dairesi       E:2010/26357      K:2010/22430      T:08.07.2010

 * 12. Hukuk Dairesi      E:2004/12256      K:2005/21826      T:27.10.2005

 * 21. Hukuk Dairesi      E:2009/12598      K:2010/9550       T:07.10.2010

 

          Güncelleme Tarihi: 05/07/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 549. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Sayıştay Kararları)

 * 182 Adet Danıştay kararları eklendi.

 

          Güncelleme Tarihi: 01/03/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 548. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Danıştay Kararları)

 * 243 Adet Danıştay kararları eklendi.

 

          Güncelleme Tarihi: 29/02/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 547. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu    E:2010/5-187     K:2011/131       T:14.06.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/1-130     K:2011/149       T:28.06.2011

 * Ceza Genel Kurulu    E:2011/7-135     K:2011/140       T:21.06.2011

 * 1. Ceza Dairesi      E:2010/2081      K:2010/5909      T:21.09.2010

 * 1. Ceza Dairesi      E:2011/2708      K:2011/5764      T:05.10.2011

 * 1. Ceza Dairesi      E:2011/998       K:2011/1999      T:04.04.2011

 * 2. Ceza Dairesi      E:2009/46223     K:2011/33808     T:15.09.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 23/02/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 546. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 193 GELİR VERGİSİ KANUNU

 * 2525 SOYADI KANUNU

 * 6278 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 * 2937 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

 * 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 * 4749 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

 * 6274 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 6111 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi:21/02/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 545. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/1-75       K:2011/114       T:07.06.2011

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/5-56       K:2011/76        T:03.05.2011

 * 1. Ceza Dairesi        E:2010/6071       K:2010/8489      T:27.12.2010

 * 1. Ceza Dairesi        E:2010/798        K:2010/7181      T:03.11.2010

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/36259      K:2011/37793     T:27.10.2011

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/57096      K:2011/37787     T:27.10.2011

 * 3. Ceza Dairesi        E:2009/17127      K:2010/16220     T:28.10.2010

 * 3. Ceza Dairesi        E:2010/5509       K:2010/11129     T:16.06.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 17/02/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 544. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

  * 6272 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNİN İŞLEYİŞİNE DAİR ANLAŞMA İLE 22 EKİM 2009 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNİN İŞLEYİŞİNE DAİR ANLAŞMAYA DEĞİŞİKLİKLER GETİRİLMESİ HAKKINDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6273 ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 5941 ÇEK KANUNU

 * 3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

 * 5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

  

          Güncelleme Tarihi:14/02/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 543. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/10-5       K:2011/25        T:29.03.2011

 * Ceza Genel Kurulu      E:2011/9-93       K:2011/95        T:17.05.2011

 * 1. Ceza Dairesi        E:2009/3413       K:2011/2305      T:14.04.2011

 * 1. Ceza Dairesi        E:2009/6725       K:2010/6815      T:20.10.2010

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/58006      K:2011/33960     T:19.09.2011

 * 2. Ceza Dairesi        E:2010/27138      K:2011/35040     T:29.09.2011

 * 3. Ceza Dairesi        E:2007/12594      K:2010/8517      T:12.05.2010

 * 3. Ceza Dairesi        E:2011/5807       K:2011/6800      T:17.05.2011

 * 4. Ceza Dairesi        E:2007/11957      K:2009/21077     T:22.12.2009

 * 4. Ceza Dairesi        E:2009/7562       K:2011/6419      T:09.05.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 14/02/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 542. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 * 2629 UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU

 * 2945 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

 * 3152 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 3160 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU

 * 4857 İŞ KANUNU

 * 5434 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Anayasa Mahkemesi Kararları)

 * 47 Adet Anayasa Mahkemesi kararı eklendi

 

          Güncelleme Tarihi:31/01/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 541. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu       E:2010/7-192     K:2011/1         T:25.01.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2008/7302      K:2011/4504      T:14.07.2011

 * 1. Ceza Dairesi         E:2010/939       K:2011/4508      T:14.07.2011

 * 2. Ceza Dairesi         E:2009/49963     K:2011/25398     T:13.07.2011

 * 2. Ceza Dairesi         E:2011/19275     K:2011/13227     T:15.06.2011

 * 3. Ceza Dairesi         E:2009/25235     K:2011/2918      T:28.02.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 30/01/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 540. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen Mevzuat)

 * 209 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN

 * 213 VERGİ USUL KANUNU

 * 320 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 375 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI,DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

* 547 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 633 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 637 EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 16/01/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 539. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2010/3-127     K:2010/149       T:15.06.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/10-742    K:2011/64        T:06.04.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/13-388    K:2010/428       T:29.09.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/19-255    K:2010/347       T:23.06.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/2-681     K:2011/54        T:09.02.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/2-704     K:2011/55        T:09.02.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/2-745     K:2011/27        T:02.02.2011

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/2-751     K:2011/96        T:13.04.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 14/01/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 538. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * VAİZLİK, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN-KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

 * REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

 * ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ BİRA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 * 2012 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 * VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YEM DESTEĞİ ÖDENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

 * ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * 2012 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 06/01/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 537. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6263 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6261 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

 * 6260 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

 * 6216 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

 * 6100 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

 * 6085 SAYIŞTAY KANUNU

 * 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

 * 3194 İMAR KANUNU

 * 2577 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

 * 2247 UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN

 * 1602 ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU

 * MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

 * İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 * ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

 

          Güncelleme Tarihi: 02/01/2012

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 536. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2009/1-252      K:2010/46         T:02.03.2010

 * Ceza Genel Kurulu     E:2009/9-259      K:2010/47         T:02.03.2010

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/1-22       K:2010/42         T:02.03.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/13-593     K:2010/623        T:01.12.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/16-31      K:2010/24         T:27.01.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/21-230     K:2010/266        T:12.05.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/9-491      K:2010/593        T:10.11.2010

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2008/10207      K:2008/13047      T:22.12.2008

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2010/12820      K:2010/13683      T:20.12.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 27/12/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 535. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2009/165       K:2009/233     T:13.10.2009

 * Ceza Genel Kurulu      E:2009/209       K:2010/29      T:16.02.2010

 * 6. Ceza Dairesi        E:2009/10734     K:2010/17185   T:01.11.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2005/2-572     K:2005/551     T:28.09.2005

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2007/11-55     K:2007/53      T:07.02.2007

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/1-660     K:2008/677     T:05.11.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/14-585    K:2009/601     T:30.12.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/1-505     K:2010/513     T:13.10.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 23/12/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 534. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ

 * 6252 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 1111 ASKERLİK KANUNU 

 * SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 * 6222 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

 * 6253 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 21/12/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 533. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

* 6242 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6243 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6244 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 15/12/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 532. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/11-249    K:2011/24        T:29.03.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2009/4782      K:2011/1485      T:14.03.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2011/1267      K:2011/4491      T:13.07.2011

 * 2. Ceza Dairesi       E:2009/46389     K:2011/15222     T:04.07.2011

 * 2. Ceza Dairesi       E:2009/48524     K:2011/13291     T:16.06.2011

 * 3. Ceza Dairesi       E:2009/25492     K:2011/5553      T:21.04.2011

 * 3. Ceza Dairesi       E:2010/17390     K:2011/6814      T:18.05.2011

 * 5. Ceza Dairesi       E:2009/3554      K:2011/1958      T:14.03.2011

 * 5. Ceza Dairesi       E:2011/3833      K:2011/4242      T:24.05.2011

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 29/11/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 531. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 132  TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU

 * 657  DEVLET MEMURLARI KANUNU

 * 1700 DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU

 * 2015 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN

 * 2022 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

 * 2451 BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

 * 2499 SERMAYE PİYASASI KANUNU

 * 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 * 2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

 * 91   MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 178  MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 190  GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 217  DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 16/11/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 530. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6237 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KAPIKÖY VE RAZİ KARA HUDUT KAPILARININ ORTAK KULLANIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6238 GÜNEYDOĞU AVRUPA KANUN UYGULAMA MERKEZİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6239 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKVATOR CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6240 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6241 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 3984 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN (MÜLGA)

 * BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 29/10/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 528.- 529. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * SERMAYE PİYASASI KANUNU

 * BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

 * ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 * 5737 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 * TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE (SHY-33B) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 14. Hukuk Dairesi    E:2007/8532    K:2007/14665    T:21.11.2007

 * 21. Hukuk Dairesi    E:2008/2085    K:2008/2577     T:21.02.2008

 * 10. Hukuk Dairesi    E:2007/24473   K:2009/2964     T:09.03.2009

 * 4. Ceza Dairesi      E:2008/38      K:2009/12466    T:22.06.2009

 * 4. Ceza Dairesi      E:2009/16865   K:2009/13334    T:06.07.2009

 * Ceza Genel Kurulu    E:2010/5-256   K:2010/269      T:21.12.2010

 * 11. Ceza Dairesi     E:2009/12102   K:2010/287      T:29.01.2010

 * Hukuk Genel Kurulu   E:2007/5-18    K:2010/542      T:27.10.2010

 * 4. Hukuk Dairesi     E:2009/5761    K:2010/2470     T:08.03.2010

 

          Güncelleme Tarihi: 20/10/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 527. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 652 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 653 EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 190 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 637 EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 644 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 633 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 * 2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

 * 4456 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 28/09/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 526. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

 * İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 * PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

 * DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE GÖREVİ VERİLEBİLECEK ŞİRKET/KURUM/KURULUŞLARIN SEÇİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE BENZOPİREN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

 * TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA NİTRAT LİMİTİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 13. Hukuk Dairesi     E:2003/7749      K:2003/13849     T:18.11.2003

 * 11. Hukuk Dairesi     E:2004/1716      K:2004/11885     T:03.12.2004

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2007/8496      K:2007/10135     T:25.10.2007

 * Ceza Genel Kurulu     E:2007/5-101     K:2008/3         T:22.01.2008

 * Ceza Genel Kurulu     E:2009/8-151     K:2009/219       T:06.10.2009

 * Ceza Genel Kurulu     E:2009/1-256     K:2010/57        T:23.03.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/10-390    K:2010/448       T:06.10.2010

 * 3. Hukuk Dairesi      E:2010/10393     K:2010/10830     T:17.06.2010

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/162       K:2010/179       T:28.09.2010

 

          Güncelleme Tarihi: 22/09/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 525. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

   * 650 ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 651 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 231 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 278 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 06/09/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 524. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu   E:2009/8-111    K:2010/38       T:23.02.2010

 * Ceza Genel Kurulu   E:2010/1-153    K:2010/206      T:19.10.2010

 * Ceza Genel Kurulu   E:2010/6-257    K:2011/29       T:29.03.2011

 * Ceza Genel Kurulu   E:2010/7-38     K:2010/79       T:06.04.2010

 * 2. Ceza Dairesi     E:2009/35473    K:2011/4615     T:08.03.2011

 * 2. Ceza Dairesi     E:2009/45444    K:2011/15296    T:04.07.2011

 * 2. Ceza Dairesi     E:2009/527265   K:2011/13121    T:15.06.2011

 * 2. Ceza Dairesi     E:2011/19218    K:2011/13215    T:15.06.2011

 * 4. Ceza Dairesi     E:2009/10287    K:2011/7022     T:25.05.2011

 * 4. Ceza Dairesi     E:2009/136      K:2011/2478     T:23.02.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 24/08/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 523. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

  * 648 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 649 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 * GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI,DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Danıştay Kararları)

 * 181 Adet Danıştay Kararı eklenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi: 19/08/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 522. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

 * TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU

 * TAPU KANUNU

 * KADASTRO KANUNU

 * ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

 * TÜRK MEDENİ KANUNU

 * TOHUMCULUK KANUNU

 * TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM GERÇEKLEŞTİRECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 15/08/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 521. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/4-206     K:2010/245      T:07.12.2010

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/6-212     K:2010/263      T:21.12.2010

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/8-242     K:2010/265      T:21.12.2010

 * 1. Ceza Dairesi       E:2010/3464      K:2011/1038     T:25.02.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2011/2027      K:2011/2606     T:26.04.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2011/579       K:2011/1043     T:28.02.2011

 * 2. Ceza Dairesi       E:2009/44032     K:2011/9286     T:03.05.2011

 * 2. Ceza Dairesi       E:2009/44800     K:2011/10820    T:18.05.2011

 * 3. Ceza Dairesi       E:2008/17114     K:2010/192      T:27.01.2010

 * 3. Ceza Dairesi       E:2008/1816      K:2010/21063    T:20.12.2010

 * 3. Ceza Dairesi       E:2010/4824      K:2011/2699     T:24.02.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 03/08/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 520. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

 GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 213 VERGİ USUL KANUNU

 * 492 HARÇLAR KANUNU

 * 448 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU

 * 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 * 1567 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

 * 2451 BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

 * 2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 * 4059 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 4749 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

 * 5345 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 6245 HARCIRAH KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 26/07/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 519. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/4-292     K:2009/327      T:08.07.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/21-497    K:2010/590      T:10.11.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/6-464     K:2010/502      T:02.06.2010

 * 1.Hukuk Dairesi        E:2009/2219      K:2009/4031     T:01.04.2009

 * 3. Hukuk Dairesi       E:2010/23117     K:2011/4930     T:28.03.2011

 * 3. Hukuk Dairesi       E:2011/1119      K:2011/5573     T:05.04.2011

 * 4. Hukuk Dairesi       E:2010/3747      K:2011/4104     T:13.04.2011

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 09/07/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 518. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

  * 375 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI,DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 2451 BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

 * 2802 HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU

 * 3046 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASI VE BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA 202 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

 * 5018 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 01/07/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 517. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/11-246   K:2010/266       T:21.12.2010

 * 1. Ceza Dairesi       E:2009/5531     K:2011/1798      T:23.03.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2010/6273     K:2011/1607      T:16.03.2011

 * 2. Ceza Dairesi       E:2009/37683    K:2011/5070      T:14.03.2011

 * 2. Ceza Dairesi       E:2010/39487    K:2011/6193      T:28.03.2011

 * 3. Ceza Dairesi       E:2008/20253    K:2009/22236     T:10.12.2009

 * 3. Ceza Dairesi       E:2009/19735    K:2010/21133     T:20.12.2010

 * 4. Ceza Dairesi       E:2008/10010    K:2010/5837      T:31.03.2010

 * 4. Ceza Dairesi       E:2009/28222    K:2010/1218      T:02.02.2010

 * 5. Ceza Dairesi       E:2008/5532     K:2011/712       T:14.02.2011

 * 5. Ceza Dairesi       E:2010/4251     K:2011/677       T:14.02.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 23/06/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 516. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 632 DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 633 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 634 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 635 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 636 ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 11/06/2011

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 515. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu   E:2010/9-418     K:2010/505       T:13.10.2010

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2009/13637     K:2010/489       T:21.01.2010

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2009/6276      K:2009/10420     T:20.10.2009

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2009/8438      K:2009/10009     T:12.10.2009

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2010/539       K:2010/2193      T:01.03.2010

 * 2. Hukuk Dairesi     E:2009/10636     K:2009/14855     T:22.07.2009

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 08/06/2011

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 514. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * KAMU HİZMETLERİNİN DÜZENLİ, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ İLE KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN KONULARDA YETKİ KANUNU

 * YAŞ SINIRI NEDENİYLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN AYRILAN VEYA AYRILACAK OLAN UZMAN ERBAŞLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, MSB ANT BAŞKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADROLARINDA DEVLET MEMURU OLARAK İSTİHDAMINA DAİR YÖNETMELİK

 * HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİ

 * AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİ

 * SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİK

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 23/05/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 513. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/10-480   K:2010/523       T:20.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/10-499   K:2010/532       T:20.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/10-586   K:2010/615       T:01.12.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/18-587   K:2010/642       T:08.12.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/5-662    K:2010/651       T:15.12.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:201/6-572     K:2010/656       T:15.12.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 20/05/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 512. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/10-428     K:2010/437      T:29.09.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/13-446     K:2010/466      T:06.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/10-490     K:2010/530      T:20.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2005/5-489      K:2010/538      T:27.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/21-534     K:2010/591      T:10.11.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/19-598     K:2010/596      T:10.11.2010

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/10-562     K:2011/13       T:02.02.2011

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/1-702      K:2011/40       T:09.02.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 19/05/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 511. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu    E:2010/11-205  K:2010/258      T:14.12.2010

 * Ceza Genel Kurulu    E:2010/6-234   K:2010/252      T:07.12.2010

 * 1. Ceza Dairesi      E:2010/2880    K:2010/7890     T:09.12.2010

 * 2. Ceza Dairesi      E:2009/29489   K:2010/33729    T:15.12.2010

 * 2. Ceza Dairesi      E:2009/37786   K:2011/5902     T:23.03.2011

 * 3. Ceza Dairesi      E:2009/22425   K:2010/19958    T:09.12.2010

 * 3. Ceza Dairesi      E:2010/8376    K:2010/18508    T:29.11.2010

 * 4. Ceza Dairesi      E:2008/16179   K:2010/13024    T:05.07.2010

 * 4. Ceza Dairesi      E:2010/13771   K:2010/11870    T:16.06.2010

 * 5. Ceza Dairesi      E:2008/8302    K:2011/70       T:17.01.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 16/05/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 510. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2008/108     K:2008/121     T:20.05.2008

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/11-236  K:2010/254     T:07.12.2010

 * 1. Ceza Dairesi       E:2009/5311    K:2011/1961    T:31.03.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2010/4832    K:2010/6800    T:20.10.2010

 * 1. Ceza Dairesi       E:2011/342     K:2011/1148    T:01.03.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2011/623     K:2011/1949    T:30.03.2011

 * 1. Ceza Dairesi       E:2011/908     K:2011/1333    T:08.03.2011

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

* 6225 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 5302 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 * 209  SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN

 * 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 * 5502 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

 * 3359 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

 * 1219 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 04/05/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 509. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6224 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6215 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 5188 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

 * 3143 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

 * 6200 DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN

 * 3289 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 6762 TÜRK TİCARET KANUNU

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 27/04/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 508. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu  E:2006/19-552    K:2006/589      T:27.09.2006

 * 1. Ceza Dairesi     E:2010/7562      K:2011/806      T:17.02.2011

 * 1. Ceza Dairesi     E:2010/5411      K:2010/7407     T:11.11.2010

 * 1. Ceza Dairesi     E:2010/6188      K:2011/798      T:16.02.2011

 * 1. Ceza Dairesi     E:2010/6645      K:2011/500      T:08.02.2011

 * 1. Ceza Dairesi     E:2010/7433      K:2011/332      T:01.02.2011

 * 1. Ceza Dairesi     E:2010/7538      K:2011/352      T:01.02.2011

 * 2. Ceza Dairesi     E:2009/38446     K:2011/5969     T:23.03.2011

 * 4. Ceza Dairesi     E:2008/10106     K:2010/8757     T:03.05.2010

 * 4. Ceza Dairesi     E:2008/11321     K:2010/8463     T:28.04.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 21/04/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 507. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6222 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

 * 6215 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 3143 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 5188 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

 * 6200 DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUN

 * 3289 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 6762 TÜRK TİCARET KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Anayasa Mahkemesi Kararları)

 * Esas Sayısı : 2007/60    Karar Sayısı : 2010/119   Karar Günü : 30.12.2010

 * Esas Sayısı : 2008/76    Karar Sayısı : 2010/122   Karar Günü : 30.12.2010

 * Esas Sayısı : 2009/19    Karar Sayısı : 2011/4     Karar Günü : 06.01.2011

 * Esas Sayısı : 2009/58    Karar Sayısı : 2011/15    Karar Günü : 17.03.2011(Yürürlüğü Durdurma)

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 18/04/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 506. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/4-146      K:2010/167       T:06.07.2010

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/8-99       K:2010/164       T:06.07.2010

 * 1. Ceza Dairesi       E:2009/5392       K:2010/7397      T:11.11.2010

 * 1. Ceza Dairesi       E:2010/4783       K:2010/6856      T:20.10.2010

 * 2. Ceza Dairesi       E:2009/30588      K:2010/34321     T:21.12.2010

 * 2. Ceza Dairesi       E:2010/30121      K:2010/33646     T:15.12.2010

 * 3. Ceza Dairesi       E:2009/1157       K:2010/16214     T:28.10.2010

 * 3. Ceza Dairesi       E:2009/17656      K:2010/16199     T:27.10.2010

 * 4. Ceza Dairesi       E:2008/10591      K:2010/6251      T:06.04.2010

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6216 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

 

          Güncelleme Tarihi: 07/04/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 505. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 16. Hukuk Dairesi     E:2010/9654     K:2011/421     T:30.01.2011

 * 7. Hukuk Dairesi      E:2010/5128     K:2011/612     T:03.02.2011

 * 18. Hukuk Dairesi     E:2010/12141    K:2011/691     T:27.01.2011

 * 19. Hukuk Dairesi     E:2010/14589    K:2011/718     T:26.01.2011

 * 19. Hukuk Dairesi     E:2010/6386     K:2011/736     T:26.01.2011

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * 6213 ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 4081 ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 * 6214 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 * 2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 01/04/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 504. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6191 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

 * 6172 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

 * 6173 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * 6174 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAYVAN SAĞLIĞI ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 29/03/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 503. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2007/16-11    K:2007/12     T:30.01.2007

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/17-399   K:2010/498    T:13.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/3-391    K:2010/416    T:22.09.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/5-456    K:2010/409    T:22.09.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/7-473    K:2010/520    T:20.10.2010

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2010/11738    K:2010/12659  T:01.12.2010

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2010/11765    K:2010/12656  T:01.12.2010

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2010/12821    K:2010/13631  T:20.12.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 22/03/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 502. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6170 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 4691 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

 * 6171 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 * 3083 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU

 * 4306 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BAZI KAĞIT VE İŞLEMLERDEN EĞİTİME KATKI PAYI ALINMASI HAKKINDA KANUN

 * 6115 GÜNEYDOĞU AVRUPA (GDA) KÜLTÜR BAKANLARI KONSEYİ ŞARTNAMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (A.İ.H.M.)

 * A.İ.H.M. Kararları güncellenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi: 18/03/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 501. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu   E:2010/6-24     K:2010/49      T:09.03.2010

 * 1. Ceza Dairesi     E:2009/24548    K:2010/31342   T:22.11.2010

 * 2. Ceza Dairesi     E:2009/18905    K:2010/23843   T:14.07.2010

 * 2. Ceza Dairesi     E:2010/24449    K:2010/34718   T:27.12.2010

 * 3. Ceza Dairesi     E:2010/1398     K:2010/6456    T:07.04.2010

 * 3. Ceza Dairesi     E:2010/16282    K:2010/20377   T:13.12.2010

 * 3. Ceza Dairesi     E:2010/9478     K:2010/21177   T:20.12.2010

 * 4. Ceza Dairesi     E:2008/14392    K:2010/20128   T:06.12.2010

 * 4. Ceza Dairesi     E:2008/16095    K:2010/20461   T:08.12.2010

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6112 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

 * 6113 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİR KISIM BORÇ VE ALACAKLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN

 * 6114 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 178 MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 209 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN

 * 351 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

 * 406 TELGRAF VE TELEFON KANUNU

 * 442 KÖY KANUNU

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 09/03/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 500. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 7. Ceza Dairesi      E:2008/16590    K:2011/735      T:25.01.2011

 * 2. Ceza Dairesi      E:2010/33429    K:2011/794      T:24.01.2011

 * 6. Ceza Dairesi      E:2010/22779    K:2011/825      T:02.02.2011

 * 6. Ceza Dairesi      E:2010/28285    K:2011/1110     T:14.02.2011

 * 4. Ceza Dairesi      E:2009/26         K:2011/915      T:02.02.2011

 * 4. Ceza Dairesi      E:2010/1186     K:2011/1330     T:09.02.2011

 * 2. Ceza Dairesi      E:2009/32900    K:2011/1446     T:01.02.2011

 * 6. Ceza Dairesi      E:2011/16752    K:2011/1578     T:21.02.2011

 * 6. Ceza Dairesi      E:2008/5212     K:2011/1732     T:23.02.2011

 * 2. Ceza Dairesi      E:2009/33778    K:2011/2926     T:16.02.2011

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 1136 AVUKATLIK KANUNU

 * 2499 SERMAYE PİYASASI KANUNU

 * 3201 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

 * 4734 KAMU İHALE KANUNU

 * 5411 BANKACILIK KANUNU

 * 5570 KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN

 * 6004 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 * 6098 TÜRK BORÇLAR KANUNU

 * 6183 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

 * 7258 FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

          Güncelleme Tarihi: 05/03/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 499. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * (TORBA YASA) 6111 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 * 190 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * 167 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

 * 193 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

 * 213 VERGİ USUL KANUNU

 * 233 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 04/03/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 498. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu     E:2010/3-138     K:2010/166         T:06.07.2010

 * 1. Ceza Dairesi          E:2008/3058      K:2010/7533        T:24.11.2010

 * 1. Ceza Dairesi          E:2010/2481      K:2010/7378        T:10.11.2010

 * 2. Ceza Dairesi          E:2010/15596     K:2010/16779     T:26.05.2010

 * 2. Ceza Dairesi          E:2010/27537     K:2010/26905     T:29.09.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * YARGITAY KANUNU

 * ADLÎ TIP KURUMU KANUNU

 * HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU

 * ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN

          Güncelleme Tarihi: 04/02/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 497. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6102 TÜRK TİCARET KANUNU

 * 6103 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

 * 6107 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN

 * 6108 ASKERLİK KANUNU İLE YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 * 1111 ASKERLİK KANUNU

 * 1076 YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU

 * 6109 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 6110 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * 2575 DANIŞTAY KANUNU

 * 1086 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU

  Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 07/02/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 496. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 6098 TÜRK BORÇLAR KANUNU

 * 818 TÜRK BORÇLAR KANUNU

 * 6100 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

 * 6101 TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

  Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 07/02/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 495. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2009/13-289    K:2009/321      T:08.07.2009

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/19-286    K:2010/330      T:16.06.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/19-67     K:2010/99       T:24.02.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2010/9-272     K:2010/276      T:02.06.2010

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2009/1815      K:2009/3343     T:18.03.2009

 * 2. Hukuk Dairesi         E:2007/19005     K:2009/5094     T:19.03.2009

 * 2. Hukuk Dairesi         E:2007/20679     K:2009/1724     T:09.02.2009

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 04/02/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 494. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2008/11416      K:2009/561      T:21.01.2009

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2009/12567      K:2010/3259     T:23.03.2010

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2009/428        K:2009/2070     T:19.02.2009

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2008/13579      K:2009/16394    T:01.10.2009

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/11184      K:2009/13747    T:14.09.2009

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/7327       K:2010/10035    T:24.05.2010

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/8344       K:2010/9347     T:10.05.2010

 * 4. Hukuk Dairesi      E:2007/3430       K:2008/501      T:24.01.2008

 * 4. Hukuk Dairesi      E:2009/11856      K:2010/7482     T:21.06.2010

 * 4. Hukuk Dairesi      E:2009/6351       K:2010/2445     T:08.03.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 31/01/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 490. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 193 Adet Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı Eklenmiştir.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA VETERİNERLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA BİTKİ KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * YABANCILARIN TÜRKİYE’DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * YABANCILARIN TÜRKİYE'DE iKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN

 * TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * TEBLİGAT KANUNU

 * KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

 * KADASTRO KANUNU

 

          Güncelleme Tarihi: 24/01/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 489. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu    E:2007/2-262      K:2007/263       T:04.12.2007

 * Ceza Genel Kurulu    E:2007/9-192      K:2007/211       T:16.10.2007

 * Ceza Genel Kurulu    E:2009/1-10       K:2009/149       T:09.06.2009

 * Ceza Genel Kurulu    E:2009/1-194      K:2009/235       T:13.10.2009

 * Ceza Genel Kurulu    E:2009/5-217      K:2010/11        T:02.02.2010

 * Ceza Genel Kurulu    E:2010/7-44       K:2010/124       T:25.05.2010

 * 1. Ceza Dairesi      E:2008/9204       K:2010/7639      T:01.12.2010

 * 1. Ceza Dairesi      E:2009/4320       K:2010/6623      T:13.10.2010

 * 1. Ceza Dairesi      E:2009/6113       K:2010/7631      T:30.11.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 19/01/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 488. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 5. Ceza Dairesi       E:2010/8887       K:2010/7738     T:26.10.2010

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2006/6-78       K:2006/88       T:22.03.2006

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/16480      K:2010/18718    T:08.11.2010

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/16479      K:2010/18720    T:08.11.2010

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/16488      K:2010/19766    T:29.11.2010

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/16490      K:2010/19824    T:29.11.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

* YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

 * TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

 * ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 14/01/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 487. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

 * İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

 * TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 * TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

 * 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

 * 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 10/01/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 486. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 4. Hukuk Dairesi     E:2009/6772     K:2010/3761     T:01.04.2010

 * 6. Ceza Dairesi      E:2006/17507    K:2010/3770     T:06.04.2010

 * 11. Ceza Dairesi     E:2007/6701     K:2010/4353     T:12.04.2010

 * 13. Hukuk Dairesi    E:2009/14676    K:2010/4491     T:29.04.2010

 * 15. Hukuk Dairesi    E:2009/3593     K:2010/4847     T:28.09.2010

 * 19. Hukuk Dairesi    E:2010/3269     K:2010/5499     T:05.05.2010

 * 18. Hukuk Dairesi    E:2010/1765     K:2010/5916     T:13.04.2010

 * 5. Ceza Dairesi      E:2010/2024     K:2010/6003     T:06.07.2010

 * 1. Ceza Dairesi      E:2010/4779     K:2010/6137     T:28.09.2010

 * 10. Hukuk Dairesi    E:2009/869      K:2010/6691     T:06.05.2010

 * 20. Hukuk Dairesi    E:2010/4834     K:2010/7757     T:03.06.2010

 * 17. Hukuk Dairesi    E:2010/4618     K:2010/8271     T:14.10.2010

 * 2. Hukuk Dairesi     E:2009/5707     K:2010/8831     T:03.05.2010

 * 9. Ceza Dairesi      E:2010/2918     K:2010/10751    T:20.10.2010

 * 8. Ceza Dairesi      E:2010/3238     K:2010/10867    T:29.09.2010

 * 12. Hukuk Dairesi    E:2010/136      K:2010/13224    T:31.05.2010

 * 3. Ceza Dairesi      E:2008/10237    K:2010/13686    T:20.09.2010

 * 4. Ceza Dairesi      E:2010/944      K:2010/13690    T:13.07.2010

 * 7. Ceza Dairesi      E:2008/13457    K:2010/14806    T:27.09.2010

 * 3. Hukuk Dairesi     E:2010/14433    K:2010/16126    T:11.10.2010

 * 2. Ceza Dairesi      E:2010/28473    K:2010/26907    T:22.09.2010

 * 9. Hukuk Dairesi     E:2009/10000    K:2010/30626    T:26.10.2010

          Güncelleme Tarihi: 04/01/2011

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 485. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/12-474    K:2009/518       T:18.11.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/2-500     K:2009/557       T:25.11.2009

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2009/11411     K:2009/13279     T:16.12.2009

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2010/283       K:2010/1989      T:24.02.2010

 * 2. Hukuk Dairesi       E:2009/16477     K:2010/18722     T:08.11.2010

 * 2. Hukuk Dairesi       E:2009/16478     K:2010/18721     T:08.11.2010

 * 2. Hukuk Dairesi       E:2009/16482     K:2010/18312     T:03.11.2010

 * 2. Hukuk Dairesi       E:2010/1005      K:2010/11852     T:15.06.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 28/12/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 484. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

* YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 * ASKERLİK KANUNU

 * YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

 * GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13.12.1983 TARİHLİ VE 179 SAYILI, 8.6.1984 TARİHLİ VE 208 SAYILI, 23.10.1989 TARİHLİ VE 385 SAYILI, 9.4.1990 TARİHLİ VE 419 SAYILI, 28.8.1991 TARİHLİ VE 454 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)

 * YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 22/12/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 483. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2003/21-363     K:2003/420     T:25.06.2003

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2005/13-637     K:2005/731     T:14.12.2005

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2006/4-324      K:2006/276     T:10.05.2006

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2007/3-87       K:2007/86      T:28.02.2007

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2007/15-316     K:2007/425     T:20.06.2007

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2007/3-672      K:2007/727     T:17.10.2007

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2007/9-814      K:2007/896     T:28.11.2007

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/15-278     K:2008/254     T:19.03.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/10-403     K:2008/413     T:28.05.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/12-547     K:2008/622     T:15.10.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/12-552     K:2008/624     T:15.10.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/9-586      K:2008/633     T:15.10.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/4-663      K:2008/663     T:05.11.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2008/10-732     K:2008/736     T:03.12.2008

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/12-54      K:2009/100     T:04.03.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/11-173     K:2009/247     T:10.06.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/3-241      K:2009/283     T:24.06.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/13-493     K:2009/468     T:04.11.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/13-467     K:2009/488     T:11.11.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2009/10-412     K:2009/510     T:11.11.2009

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/13-26      K:2010/73      T:10.02.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/6-46       K:2010/75      T:17.02.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/4-77       K:2010/82      T:17.02.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/19-105     K:2010/158     T:17.03.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/15-193     K:2010/235     T:28.04.2010

          Güncelleme Tarihi: 17/12/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 482. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu   E:2009/8-405     K:2009/477       T:04.11.2009

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2009/12534     K:2010/143       T:18.01.2010

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2009/7871      K:2009/10897     T:28.10.2009

 * 2. Hukuk Dairesi     E:2009/8440      K:2010/12941     T:29.06.2010

 * 2. Hukuk Dairesi     E:2009/9283      K:2010/11533     T:10.06.2010

 * 3. Hukuk Dairesi     E:2010/174       K:2010/1228      T:02.02.2010

 * 4. Hukuk Dairesi     E:2009/8819      K:2010/4309      T:13.04.2010

 * 4. Hukuk Dairesi     E:2009/9920      K:2010/5260      T:03.05.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 13/12/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 481. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 7. Ceza Dairesi     E:2007/14795     K:2010/5092     T:23.03.2010

 * 6. Ceza Dairesi     E:2006/3810      K:2006/12748    T:05.12.2006

 * 1. Ceza Dairesi     E:2007/4408      K:2007/5463     T:04.07.2007

 * 1. Ceza Dairesi     E:2007/4502      K:2007/7908     T:31.10.2007

 * 1. Ceza Dairesi     E:2007/1213      K:2008/2464     T:31.03.2008   

 * 11. Ceza Dairesi    E:2008/792       K:2008/2826     T:15.04.2008

 * 2. Hukuk Dairesi    E:2008/6095      K:2008/9736     T:01.07.2008

 * 2. Hukuk Dairesi    E:2008/8340      K:2008/11661    T:11.09.2008

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * 2011 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 * BASIN İLÂN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN UYARINCA YAYINLANACAK İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK MEVKUTELER HAKKINDA 15/2/1977 TARİHLİ VE 67 SAYILI GENEL KURUL KARARI'NIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR GENEL KURUL KARARI

 * SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 07/12/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 480. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARAYOLUYLA ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 25/11/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 479. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2009/12-529    K:2009/549     T:25.11.2009

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2009/4-383     K:2009/517     T:18.11.2009

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2009/10655     K:2010/1248    T:09.02.2010

 * 1. Hukuk Dairesi      E:2009/13949     K:2010/548     T:25.01.2010

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2009/13541     K:2010/11899   T:15.06.2010

 * 2. Hukuk Dairesi      E:2010/124       K:2010/11846   T:15.06.2010

 * 3. Hukuk Dairesi      E:2010/5112      K:2010/10318   T:10.06.2010

 * 3. Hukuk Dairesi      E:2010/6832      K:2010/7608    T:29.04.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 22/11/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 478. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

* BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İSTANBUL, TÜRKİYEDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESEL OFİSİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

* Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * İ. B. B. G. K.      E:2004/1        K:2010/1        T:30.04.2010

 * 18. Hukuk Dairesi   E:2010/6749     K:2010/9494     T:24.06.2010

 * 13. Hukuk Dairesi   E:2010/7813     K:2010/9918     T:05.07.2010

 * 18. Hukuk Dairesi   E:2010/6751     K:2010/10315    T:06.07.2010

 * 2. Hukuk Dairesi    E:2010/3709     K:2010/15055    T:22.09.2010

 * 9. Hukuk Dairesi    E:2009/9436     K:2009/15249    T:02.06.2009

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Anayasa Mahkemesi Kararları)

 * Esas Sayısı : 2007/83 Karar Sayısı : 2010/28  Karar Günü : 4.2.2010

 * Esas Sayısı : 2007/38 Karar Sayısı : 2010/76  Karar Günü : 3.6.2010

 * Esas Sayısı : 2008/77 Karar Sayısı : 2010/77  Karar Günü : 3.6.2010

 

          Güncelleme Tarihi: 03/11/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 477. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE TİKA KOSOVA PROGRAM KOORDİNASYON OFİSİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TABABET VE ŞUABATI SAN´ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 28/10/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 476. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2009/13720      K:2010/1165     T:08.02.2010

 * 1. Hukuk Dairesi     E:2010/3382       K:2010/4154     T:12.04.2010

 * 2. Hukuk Dairesi     E:2007/21483      K:2009/3079     T:24.02.2009

 * 2. Hukuk Dairesi     E:2009/12124      K:2010/2589     T:15.02.2010

 * 2. Hukuk Dairesi     E:2009/3519       K:2010/6567     T:05.04.2010

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 16/10/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 475. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/4-4         K:2010/56     T:03.02.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/10-107      K:2010/127    T:03.03.2010

 * Hukuk Genel Kurulu     E:2010/11-37       K:2010/143    T:10.03.2010

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 16/10/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 474. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Danıştay Kararları)

 * 85 adet 2009 ve 2010 yılına ait Danıştay Kararı eklenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi: 13/10/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 473. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Danıştay Kararları)

 * 89 adet 2009 ve 2010 yılına ait Danıştay Kararı eklenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi: 11/10/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 472. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1982 ANAYASASI

 * TS 791 KAYISI STANDARDININ REVİZYONU İLE TS 100 ELMA, TS 792 ERİK, TS 797 TAZE FASULYE, TS 798 TAZE BEZELYE, TS 1073 KAVUN, TS 1255 PATLICAN, TS 1275 CEVİZ (JUGLANS REGİA L.)- KABUKLU, TS 1280 ANTEPFISTIĞI- İÇ, TS 1917 İŞLENMİŞ İÇ FINDIK, TS 3074 KABUKLU FINDIK, TS 3410 ÇEKİRDEKLİ KURU ÜZÜM STANDARDLARININ TADİLİNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

 * SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMLARININ HAZIRLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMLARININ HAZIRLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 * YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM OKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 02/10/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 471. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2009/4-453     K:2009/553       T:25.11.2009

 * Hukuk Genel Kurulu    E:2009/6-477     K:2009/546       T:18.11.2009

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2009/2480      K:2009/6034      T:26.05.2009

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2009/5844      K:2009/8290      T:13.07.2009

 * 2. Hukuk Dairesi         E:2009/19307     K:2010/8577      T:29.04.2010

 * 2. Hukuk Dairesi         E:2009/5912      K:2010/8623      T:29.04.2010

 * 3. Hukuk Dairesi         E:2010/3736      K:2010/7646      T:29.04.2010

 * 3. Hukuk Dairesi         E:2010/8361      K:2010/11998     T:05.07.2010

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 29/09/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 470. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2006/15-272       K:2006/321      T:31.05.2006

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2008/19-267       K:2008/253      T:19.03.2008

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2009/13-282       K:2009/320      T:08.07.2009

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2009/19-194       K:2009/298      T:01.07.2009

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2009/4-234        K:2009/260      T:17.06.2009

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2009/4-246        K:2009/297      T:01.07.2009

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2009/4-291        K:2009/318      T:08.07.2009

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 21/09/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 469. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 * MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR YÖNETMELİĞİ

 * KOKUYA SEBEP OLAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 * BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 * TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI SINAV YÖNETMELİĞİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 17/09/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 468. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 2. Hukuk Dairesi        E:2007/11462      K:2007/11554      T:19.07.2007

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2006/12-514     K:2006/512        T:12.07.2006

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2007/19-50      K:2007/50         T:07.02.2007

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2004/10805      K:2005/9676       T:13.10.2005

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2004/14174      K:2005/11565      T:28.11.2005

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2004/4132       K:2005/416        T:28.01.2005

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2005/2388       K:2006/2407       T:09.03.2006

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2005/3025       K:2006/2881       T:20.03.2006

 * 11. Hukuk Dairesi       E:2006/703        K:2006/1174       T:20.02.2006

 * 17. Hukuk Dairesi       E:2005/10219      K:2005/9573       T:11.10.2005

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 06/09/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 467. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

 * SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

 * BASIN İLÂN KURUMU EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * BASIN İLÂN KURUMU EĞİTİM, ARAŞTIRMA, YAYIN VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 03/09/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 466. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2005/11-543     K:2005/590      T:19.10.2005

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2005/4-523      K:2005/576      T:12.10.2005

 * 4. Hukuk Dairesi        E:1999/9414       K:2000/89       T:17.01.2000

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2000/11018      K:2001/2187     T:01.03.2001

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2000/12372      K:2001/3700     T:12.04.2001

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2000/1692       K:2000/3923     T:24.04.2000

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2000/9254       K:2001/302      T:18.01.2001

 * 4. Hukuk Dairesi        E:2001/11149      K:2002/1994     T:18.02.2002

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 31/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 465. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * PETROL PİYASASINDA SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 * PETROL PİYASASINDA SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 * KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

 * PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

 * SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 25/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 464. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Danıştay Kararları)

 * 20 adet Danıştay Kararı eklenmiştir.

 

          Güncelleme Tarihi: 18/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 463. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Ceza Genel Kurulu      E:2009/1-85        K:2009/242       T:20.10.2009

 * 1. Ceza Dairesi        E:2006/1021        K:2007/4720      T:11.06.2007

 * 1. Ceza Dairesi        E:2009/6664        K:2010/2826      T:21.04.2010

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/12096       K:2010/14174     T:29.04.2010

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/16036       K:2010/18899     T:10.06.2010

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/55595       K:2010/17282     T:31.05.2010

 * 2. Ceza Dairesi        E:2010/7199        K:2010/16766     T:26.05.2010

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/11093       K:2010/10260     T:25.05.2010

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/14673       K:2010/11147     T:08.06.2010

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/3525        K:2009/18511     T:11.11.2009

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 17/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 462. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * İYONLAŞTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 * TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

 * TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

 * İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 * İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 * AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 12/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 461. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 2. Ceza Dairesi        E:2009/53796     K:2010/7343     T:10.03.2010

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/10054     K:2010/5938     T:05.04.2010         

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/10346     K:2010/6804     T:13.04.2010         

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/10557     K:2010/6435     T:07.04.2010         

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/10579     K:2010/6050     T:05.04.2010

 * 4. Ceza Dairesi        E:2008/3880      K:2010/6427     T:07.04.2010          

 * 4. Ceza Dairesi        E:2010/11709     K:2010/9729     T:12.05.2010         

 * 4. Ceza Dairesi        E:2010/3200      K:2010/5533     T:29.03.2010          

 * Devamını görmek için tıklayınız.

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

 * DAMGA VERGİSİ KANUNU

 * BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

 * TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU

 * KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 

          Güncelleme Tarihi: 10/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 460. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Güncellenen ve Eklenen Mevzuat)

 * GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * GÜNEYDOĞU ASYADA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI İLE ANDLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPAN PROTOKOLLERE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN ANTALYA TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) 2003 DÜNYA RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI SONUÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK, PETROL, GAZ VE MADEN KAYNAKLARI ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 06/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 459. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2010/1583       K:2010/2510     T:08.03.2010

 * 1. Hukuk Dairesi       E:2010/2141       K:2010/3279     T:24.03.2010

 * 4. Hukuk Dairesi       E:2009/6921       K:2010/3737     T:31.03.2010

 * 4. Hukuk Dairesi       E:2009/7705       K:2010/4161     T:08.04.2010

 * 6. Hukuk Dairesi       E:2009/6820       K:2010/2539     T:09.03.2010

 * 9. Hukuk Dairesi       E:2010/4154       K:2010/4666     T:23.02.2010

 * 10. Hukuk Dairesi      E:2008/18519      K:2010/4212     T:23.03.2010

 * 10. Hukuk Dairesi      E:2009/16496      K:2010/3183     T:08.03.2010

 * 10. Hukuk Dairesi      E:2009/17926      K:2010/3967     T:22.03.2010

 * 10. Hukuk Dairesi      E:2009/17985      K:2010/4202     T:23.03.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 04/08/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 458. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

 * Hukuk Genel Kurulu      E:2010/6-94       K:2010/100       T:24.02.2010

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2009/3686       K:2009/7314      T:23.06.2009

 * 1. Hukuk Dairesi        E:2009/9795       K:2009/13638     T:22.12.2009

 * 2. Hukuk Dairesi        E:2009/16808      K:2010/6378      T:01.04.2010

 * 2. Hukuk Dairesi        E:2009/2775       K:2010/4973      T:16.03.2010

 * 3. Hukuk Dairesi        E:2008/21920      K:2009/2904      T:26.02.2009

 * 3. Hukuk Dairesi        E:2009/8389       K:2009/11862     T:07.07.2009

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 30/07/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 457. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Mevzuat)

 * YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 * MİLLETLERARASI PARA FONU İLE MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA BANKASINA KATILMAK İÇİN HÜKÜMETE YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUNA EK MİLLETLERARASI PARA FONU ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN BELGELERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 * TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE AKKUYU SAHASINDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

 * TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

* Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 28/07/2010

 

 

                      MEŞE İÇTİHAT VE MEVZUAT BANKASI 456. GÜNCELLEMESİNDE EKLENENLER

GÜNCELLENEN BÖLÜM (Yargıtay Kararları)

* 1. Hukuk Dairesi         E:2009/11604       K:2010/1933      T:23.02.2010

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2009/13583       K:2010/842       T:01.02.2010

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2009/13814       K:2010/1303      T:10.02.2010

 * 1. Hukuk Dairesi         E:2009/13856       K:2010/1001      T:03.02.2010

 * 4. Hukuk Dairesi         E:2009/3446        K:2010/788       T:03.02.2010

 * 4. Hukuk Dairesi         E:2009/4757        K:2010/1725      T:22.02.2010

 * Devamını görmek için tıklayınız.

 

          Güncelleme Tarihi: 27/07/2010

 

 

Güncelleme listesinin devamı için tıklayınız..