ARAMA YAPMAK İÇİN

AŞAĞIDAKİ KUTUCUĞU KULLANIN

Sistemimizde 334 adet içtihat bulunmaktadır.

Güncel Karar Takibi

Sistemimiz mahkeme kararlarını güncel olarak takip ederek en son yayınlanan içtihatları kullanıcılarımıza sunmaktadır.

Konulara Göre Tasnif

Sistemimiz içerisinde bulunan içtihatlar konularına göre tasniflenmiştir. Bu sayede konular üzerinde geniş çaplı araştırma yapılabilmektedir.

Ücretsiz

Sistemimizi kullananlardan herhangi bir ücret talep etmemekteyiz. ÜCRETSİZ olarak faydalanabilirsiniz.

Son Eklenen Yargıtay İçtihatları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/13159 E.

İş akdinin yazılı bir fesih bildirimi olmaksızın işçinin iş yerini terk etmek suretiyle sona erdiği anlaşılmaktadır. Terk tarihi itibarı ile hak edildiği halde ödenmemiş…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/3832 E.

Avukatın adliye girişinde kendisini içeri almayan görevli polis memuruna hitaben: "Sen kimsin de beni içeri sokmuyorsun lan ? Ben istediğim yerden girerim sen ne…

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8409 E.

ESAS NO: 2019/8409 KARAR NO: 2020/246 TARİH: 13.1.2020 ÖZET: Katılanlara yönelik "Lan keltoş, lan kel" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve…

İÇTİHATKONU LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Son Eklenen Danıştay İçtihatları

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu – 2010/5 E.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarında niteliği belirtilen kamu hizmetinin yürütülmesi için istihdam edilen akademik personel ile vakıf yüksek öğretim kurumu arasında akdedilecek sözleşmenin "idari hizmet…

T.C. DANIŞTAY 14. DAİRE 2016/11722 E.

PDF olarak KaydetYazdırT.C. DANIŞTAY 14. DAİRE ESAS NO: 2016/11722KARAR NO: 2018/7758 TARİH: 19.12.2018 DANIŞTAY İLAMI Davacı TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığı Davalı Kültür ve Turizm…

T.C. DANIŞTAY 4. DAİRE 2014/4695 E.

PDF olarak KaydetYazdırT.C. DANIŞTAY 4. DAİRE ESAS NO: 2014/4695KARAR NO: 2017/4767TARİH: 23.5.2017 DANIŞTAY İLAMI 26.4.2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer…

Son Eklenen Sayıştay Kararları

T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine dair kat malikleri genel kurulu kararı hukuka uygundur.

T.C. Yargıtay 3. Ceza Dairesi

Özet: Öğrencinin eline çubuk ile vuran öğreten, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak silahla basit yaralama suçunu işlemiş olur.

Sayıştay 3. Daire 352 Numaralı Karar

Belediye ile organizasyon şirketi arasında yapılan Protokolde yer almadığı halde konser ekibinin şehirlerarası ulaşım giderlerinin Belediye tarafından karşılanması nedeniyle oluşan kamu zararının Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi müştereken ve müteselsilen ödettirilmesi gerekir

Son Eklenen Anayasa Mahkemesi İçtihatları

Anayasa Mahkemesi 2017/40199 Başvuru No

Boşanma kararının yurt dışındaki eşe tebliğ edilmemesi ve bu suretle nüfus kayıtlarının boşanma kararı doğrultusunda düzeltilmemesi nedeniyle evlenme hakkı ihlal edilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ – 2014/18780

PDF olarak KaydetYazdırBAŞVURU NO: 2014/18780 BAŞVURU TARİHİ: 28/11/2014KARAR TARİHİ:  7/2/2019 RESMİ GAZETE TARİHİ VE SAYISI : 13/03/2019 – 30713 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM KARAR DENİZ BENOL VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Başkan : Burhan ÜSTÜN Üyeler…

ANAYASA MAHKEMESİ – 2014/18780

PDF olarak KaydetYazdırBAŞVURU NO: 2016/10425 BAŞVURU TARİHİ: 27/5/2016KARAR TARİHİ: 4/4/2019 RESMİ GAZETE TARİHİ VE SAYISI : 8/5/2019-30768 TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİİKİNCİ BÖLÜMKARARİBRAHİM SÖZER VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Başkan Y. : Recep KÖMÜRCÜ Üyeler : Celal Mümtaz AKINCI Muammer…

Katkıda Bulunanlar