image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9125

K. 2005/690

T. 14.2.2005

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Husumetin İptali İstenen Kararlara Olumlu Oy ile Katılan Kat Maliklerinin Tamamına ve Bizzat Kendilerine-Temsil Eden Vekillerine Yöneltilmesi )

• HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptalinde Husumetin İptali İstenen Kararlara Olumlu Oy ile Katılan Kat Maliklerinin Tamamına ve Bizzat Kendilerine-Temsil Eden Vekillerine Yöneltilmesi )

634/m.27

ÖZET : Bu tür davalarda husumetin iptali istenen kararlara olumlu oy ile katılan kat maliklerinin tamamına ve bizzat kendilerine ( vekil vasıtasıyla temsil edilenler dahil ) yöneltilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 28.8.2002 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davada 28.8.2002 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir.

Bu tür davalarda husumetin iptali istenen kararlara olumlu oy ile katılan kat maliklerinin tamamına ve bizzat kendilerine ( vekil vasıtasıyla temsil edilenler dahil ) yöneltilmesi gerekir.

Buna göre Defne ile Nevzat’ın davaya dahil edilmemiş olması ve kat maliki Zeynep yerine vekili Coşkun’un davalı olarak gösterilmesi doğru görülmemiştir.

Mahkemece davacıya, Defne, Nevzat ve Zeynep’i davaya dahil etmesi için süre verilmeli ve bu suretle taraf teşkili tamamlandıktan sonra gereken tahkikat yapılıp oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 14.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır