image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/9729

K. 2005/162

T. 31.1.2005

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılan Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gereği )

• KAT MÜLKİYETİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İsteminde İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılan Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterilmesi Gereği )

• PASİF HUSUMET ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İsteminde İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılan Tüm Kat Maliklerinin Hasım Gösterileceği )

• TARAF TEŞKİLİ ( Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali İsteminde İptali İstenen Kararlara Olumlu Oylarıyla Katılanlara Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilerek Bunların da Davaya Dahil Edilmesi Gereği )

634/m.27, 32

ÖZET : Kat Mülkiyeti Yasası ve Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulamalarına göre kat malikleri kurulu kararının iptaline ilişkin davalarda iptali istenen kararlara olumlu oylarıyla katılan tüm kat maliklerinin hasım gösterilmesi gerekmektedir.

DAVA : Dava dilekçesinde eski hale getirme ve 12.11.2001 tarihli kat malikleri kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Yaşar tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece bozmaya uyulmuş ise de gereği tam olarak yerine getirilmemiştir.

Şöyle ki;

Kat Mülkiyeti Yasası ve Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulamalarına göre kat malikleri kurulu kararının iptaline ilişkin davalarda iptali istenen kararlara olumlu oylarıyla katılan tüm kat maliklerinin hasım gösterilmesi gerekmektedir.

Somut olayda bozmadan sonra, 12.11.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istemiyle açılan 2004/1095 esas sayılı dava dosyası bu dosya ile birleştirilmiş ancak bu karara olumlu oyu ile katılanlardan Kadir, Kasım ve Şemsettin davalı olarak davaya dahil edilmemişlerdir.

Mahkemece karara olumlu oylarıyla katılıp davalı olarak gösterilmeyen kat malikleri Kadir, Kasım ve Şemsettin’e dava dilekçesinin tebliğ edilerek bunlarında davaya dahil edilmesi suretiyle taraf teşkili sağlanmasından sonra, iddia ve savunmalar doğrultusunda tahkikatın tamamlanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.1.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır