image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır
Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2018
Dairesi3
Karar No352
İlam No88
Tutanak Tarihi11.2.2020
Kararın KonusuÇeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Ulaşım Gideri

………… Belediyesince Uluslararası ………… Fuarı Festivalinde konser verilmesi için gerçekleştirilen hizmet alımı kapsamında ………… Limited Şirketi ile imzalanan Protokolde yer almadığı halde beldede konsere gelen konser ekibinin şehirlerarası ulaşıma ilişkin harcamalarının ………… Belediyesi tarafından karşılanması suretiyle ………… TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmesi hususu ile ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

………… Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Uluslararası ………… Fuarı Festivalinde konser verilmesi için hizmet alımı kapsamında ………… Limited Şirketi ile imzalanan protokolün;

“Protokolün Konusu” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“12 Mayıs 2018 tarihinde ………… Belediyesi tarafından düzenlenen konser programında Belediye Başkanlığı tarafından sunulan program saatleri arasında konser başlangıcı ve sahne alması için sanatçı ………… ve orkestrası, ……….. ve orkestrası, 13 Mayıs 2018 ………… ve orkestrası konseri, sunucular …………, …………, 100 metre özel Mojo polis bariyeri kurulması, sanatçı ve orkestra ekipleri ile basın ekiplerini transferleri, havai fişek gösterileri hakkında taraflar arasında yaptığı konser ve gösteri protokolüdür.”

“Ödeme Programı” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“Düzenleyen Konser yukarıda belirtilmiş olan 12 Mayıs 2018 tarihinde sanatçı ………… ve …………’ün canlı performans gerçekleştireceği tek bir konser, sanatçı ……….. 13 Mayıs 2018 canlı performans gerçekleştireceği tek bir konser ile sunucu ……….. ve ………..için madde 5 Menajerin yükümlülüklerinde düzenlenmiş tüm işler için, Tüm vergiler dahil ………… TL (…)

Ödeme şekli konser programı Madde 3’de konuların yapılması için konser gününden 4(dört) gün önce yani 8 Mayıs 2018 Salı günü mesai bitimine kadar, …hesaba yatırılması şartı ile konser gerçekleştirilecektir.

Ödeme planında herhangi bir aksaklık olduğu takdirde Menajer sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal eder. Konsere çıkmaz.”

“Menajerin Yükümlülükleri” başlıklı 5 inci maddesinde;

“…

g- Sanatçı ve tüm ekibin, ulusal basın ekibinin alanı otel konser alanı ara transferlerinin karşılanması.

…”

“Düzenleyenin Yükümlülükleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“…

d-Tüm ekibin kulis, otel yemek, Alkolsüz içecek ihtiyaçlarının karşılanması.5 yıldızlı bir otelde konaklamanın sağlanması.

e- Tüm ekip için 2 kulis karavan, dansçılar için 2 kulis karavan, Orkestra için 1 kulis karavan, 1 WC karavan, ve catering hizmetinin sağlanması.

f- Sanatçı ve ekibi +basın ekibinin ………… da bulunduğu süre boyunca tüm yemek giderleri bu Düzenleyen’in sorumluluğundadır. Yemekler dışındaki kulis planları ayrıca paylaşılacaktır.

…”

Ayrıca protokolün “Program İptali” başlıklı 8 inci maddesinin “b” bendinde “… ödenen avans baki kalmak üzere ve şayet tüm ekibin …………’da bulunması halinde veya önceden alınan hava yolu şirketinden iptal edilemeyen biletlerin masraflarının karşılanması şartı ile(uçak, konaklama… vs) konser grubunun çalışma takvimine uygun başka bir tarihe ertelenecektir.”

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen Protokol hükümlerine göre, belediye tarafından konser ekibine ödenen fiyata şehirler arası transfer giderlerinin de dahil olduğu, şehirlerarası ulaşıma ilişkin harcamaların Protokolün konusu içinde yer aldığı ve düzenleyenin yükümlülükleri arasında sayılmadığı,

Protokolün 8 inci maddesinin b bendinde; organizatör kaynaklı olmayan olası bir erteleme durumunda, ulaşım giderlerinin, konser ekibinin ………..’da bulunması veya uçak biletlerinin iade edilememesi durumunda Belediye tarafından karşılanarak organizasyonun belirlenecek tarihte yeniden yapılması düzenlendiğinden ulaşım giderlerinin bu bent kapsamına girmediği,

Kaldı ki yapılan incelemede protokolün imzalanmasından önce konser ekibinin uçak biletlerine ilişkin alım işlemlerinin başlatıldığı ve biletlerin alındığı görüldüğünden, söz konusu uçak biletlerinin Protokolün konusu olmadığı,

Protokol ile düzenlenen ve belirlenen ihale bedelinin kapsamına dahil olan konser ekiplerinin ulaşım giderlerinin, İçişleri Bakanlığı’nın 25.04.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında karşılanmasının mevzuata aykırı olduğu,

anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Belediye ile organizasyon şirketi arasında yapılan Protokolde yer almadığı halde konser ekibinin şehirlerarası ulaşım giderlerinin Belediye tarafından karşılanması nedeniyle oluşan ………… TL tutarında kamu zararının Harcama Yetkilisi (Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.) ………… ile Gerçekleştirme Görevlisi (Tekniker) ………..’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesine anılan Kanun’un 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla,Azınlık Görüşü:

Daire Başkanı ………… ve Üye …………’in karşı oy gerekçesi;

“Konser ekibinin şehirlerarası ulaşıma ilişkin harcamaları Protokolün 5 inci maddesinde organizatör firmanın yükümlülükleri arasında sayılmadığından Belediyenin yükümlülüğü altında bulunmaktadır. Her ne kadar protokol tarihinden önce uçak bileti alınmış olsa da bu durum Belediye’nin ulaşım giderlerini karşılama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Şehirlerarası ulaşım giderlerinin temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayılmakta olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi ve Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi kapsamında bu giderlerin Belediye bütçesinden karşılanması mümkündür. Bahsedilen gerekçelerden dolayı iddia olunan hususta kamu zararı oluşmadığına karar verilmesi gerekir.”

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır