image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ

ESAS NO: 2015/2312
KARAR NO: 2015/15366
TARİH: 14.10.2015
İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi

YARGITAY İLAMI

Kişilerin huzur ve sükunu bozma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Olay günü saat 00:30 sıralarında müşteki Neşat ile eşi olan katılan Hesna’nın birlikte yatak odasında yattıkları sırada evin bahçesinden bir ses duymaları üzerine bahçeye çıktıkları ve alkollü olan sanık Alper’in evlerinin yatak odasının camından içeriye baktığını gördükleri olayda,

Katılanın ve müştekinin, atılı eylemi işlediğine ilişkin beyanları, sanığın, olay sırasında kendisinin önüne çıkan köpekten korkması nedeniyle müşteki ve katılana ait evin bahçesine girdiğine dair tevil yollu ikrarını içeren suçtan kurtulmaya yönelik savunması dikkate alındığında, sanığın, sabit olan müşteki ve katılanın evlerinin yatak odasının penceresinden bakma eyleminin kişilerin huzur ve sükunun bozma suçunu değil, TCK’nın 134/1-1.cümlesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gözetilerek sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle suçun vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi

Kanuna aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 14.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır