image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2011/34
KARAR NO: 2011/672
TARİH: 15.9.2011

YARGITAY İLAMI

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İcra İflas Kanunu’nun 285 inci maddesi uyarınca konkordato talebinde bulunan ve bu istemi kabul edilerek mühlet verilen borçlunun aynı Kanunun 290. maddesine göre komiser nezaretinde işlerine devam etme hakkına haiz olup yalnızca mühlet ilanından itibaren rehin ve ipotek tesis edilmeyeceği, gayrimenkul satamayacağı kefil olamayacağı ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı, aksi takdirde yaptığı akitlerin hükümsüz olacağı öngörülmüş bulunduğundan, sanığın mühlet içinde keşide ettiği çeklerin karşılığını bulundurma sorumluğunun olmasına ve aksi durumun karşılıksız çek keşide etme sucunu oluşturması karşısında, çeklerin bankaya ibraz tarihlerinde henüz konkordato talebinde bulunmamış olan sanık hakkında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 15.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır