image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

Esas No: 1977/10-807
Karar No: 1978/374
Tarih: 10.5.1978

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Zonguldak 3. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 29.3.1976 gün ve 7690-318 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 2.3.1977 gün ve 583/1474 sayılı ilamı ile, “tehlike sorumluluğu çerçevesinde risk nazariyesinin bir olayda uygulanabilmesi için işveren ve kazazede işçiye herhangi bir şekilde kusur izafe edilmemiş, olayın kaçınılmaz nedenlerden ileri gelmiş olması gerekmektedir. Dava konusu olayda kazazede işçi %50 oranında kusurlu ve işverenin de kusurlu bulunmamasına göre yazılı gerekçe ile davanın kabulü isabetsizdir” grekçesiyle bozularak dosya yerine çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki kağıtlara, dayandığı gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi, usul ve yasaya aykırıdır. bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının özel Daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı bozulmasına 10.5.1978 gününde üçte iki çoğunlukla karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır