image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2012/17857
KARAR NO: 2013/10206
TARİH: 11.4.2013

ÖZET: Mahkemece kişisel ilişkinin değiştirilmesine ilişkin koşulların varlığını tespit yönünde tarafların delilleri toplanıp hep birlikte değerlendirilerek sonucu itibariyle bir karar verilmesi gerekirken delillerin toplanması talebinin reddedilmesi bozmayı gerektirir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kişisel ilişkinin değiştirilmesine ilişkin olup, taraflarca iddia ve savunmalarının ispatına yönelik deliller sunulmuştur.Yargılama sırasında taraflar delillerinin toplanmasından vazgeçmiş değillerdir. Mahkemece kişisel ilişkinin değiştirilmesine ilişkin koşulların varlığını tespit yönünde tarafların delilleri toplanıp hep birlikte değerlendirilerek sonucu itibariyle bir karar verilmesi gerekirken Hukuk Muhakemesi Kanununun 241. maddesi koşulları da bulunmadığı halde taraf delillerinin toplanması talebi reddedilmek suretiyle eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.04.2013 (Per.)

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır