image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2012/22385
KARAR NO: 2013/15397
TARİH: 4.6.2013

ÖZET: Eşinin sindirim sistemi rahatsızlığını söyleyerek tiksindiğini belirtmek, ortak konuttan ayrılmasını istemek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda davalının da az da olsa kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 04.06.2013 günü temyiz eden davacı N. Ö.ile vekili Av. .le karşı taraf davalı S. Ö.vekili Av. .geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacının mahkemece de sabit görülen kusurlu davranışı karşısında; davalının da “eşinden boşanmak istediğini ve eşinin sindirim sistemi rahatsızlığını sebep göstererek ondan tiksindiğini söylediği, eşinden ortak konuttan ayrılmasını istediği” gerçekleşmiştir. Böylece evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda davalının da az da olsa kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki olayların evliliği yıkıcı etkisi karşısında, evliliğin devamında yarar kaldığı söylenemez. Davalının salt boşanmaya karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması sayılmalıdır. Davada Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesindeki boşanma koşulları gerçekleşmiştir. Öyleyse; taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için taktir olunan 990 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.06.2013 (Salı)

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır