image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır

T.C. YARGITAY 9. CEZA DİARESİ

ESAS NO: 2007/3341
KARAR NO: 2007/7740
TARİH: 30.10.2007

  • BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA
  • ERTELEME
  • KEFALET PARASININ İADESİ
  • SÜRÜCÜ BELGESİ
  • TAKSİRLE İŞLENEN SUÇ
  • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 51 ]
  • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ]
  • 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 115 ]
  • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 118 ]

“İçtihat Metni”

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

1- Gerekçeli kararda, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/2-c maddesine aykırı davranılması,

2- Sürücü belgesinin 5237 sayılı TCK’nın 53/6. maddesi yerine, 2918 sayılı Yasa’nın 118/5. maddesi gereğince geri alınmasına karar verilmesi,

3- Taksirle işlenen suçlarda uygulama yeri bulunmadığı gözetilmeden sanığın 5237 sayılı TCK’nın 53/1-3. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

4- Kefalet parasının sanığa CMK’nın 115. maddesi uyarınca iadesi yerine karar kesinleştiğinde iadesine karar verilmesi,

5- 5237 sayılı TCK’nın 51. maddesine uygun şekilde sanığın suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlığını ve suç işleme eğilimini değerlendirmeyen yetersiz ve yasal olmayan gerekçe ile cezanın

ertelenmesine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekili ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 30.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

image_pdfPDF olarak Kaydetimage_printYazdır