T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi

SSK,BAĞ-KUR gibi birden fazla statüye bağlı çalışması olanların hizmet süresi tek bir statüden emekli olmaya yeterli ise emeklilik için hizmet birleştirmeye zorlanamaz.

T.C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi

Sanığın internet üzerinden araç satış ilanı verip kapora almaması ve kapora aldıktan sonra satışı gerçekleştirmemesi nitelikli dolandırıcılık suçudur.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Bonoda ilk cironun lehtara ait olması zorunludur. İlk ciro lehtara ait değilse, ciro zinciri düzensiz demektir. Ancak lehtarın cirosundan sonra senedi devralan hamiller yetkili hamil olurlar.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Faturanın tek başına alacağın varlığına delil olmayacağına ve dosyaya ibraz edilen faturalar malın teslim edildiğini göstermeyecek olup davacının yasal delillerle teslim olgusunu ispat etmesi gerektiğine karar verilmiştir.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Senette ödeme iddiasının kabul edilebilmesi için söz konusu ödeme belgelerinde takibin dayanağı olan senede açıkça atıfta bulunulması zorunludur.