Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2016/10-2071 E.

Davacının yönetim kurulu üyeliğinin devam etmediği ve üst düzey yönetici veya yetkili sıfatı olmadığı da dikkate alındığında anonim şirketin ortağı olarak dava konusu prim borçlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi – 2016/26168 E.

Yaş hariç emeklilik koşullarını sağlaması nedeni ile istifa edip kıdem tazminatı talep eden işçinin, istifa etmeden evvel başka bir işyeri ile iş görüşmesi yapmış olması, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi – 2019/2979 E.

Takibe dayanak gösterilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacağın varlığının ve miktarının yargılama gerektirdiği, söz konusu sözleşmenin İİK’nın 68. maddede belirtilen belgelerden sayılamaz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2013/1021 E.

Taraflar arasında yapılmış yetki sözleşmesinde mahkemeden söz edilmiş ise, yapılan yetki sözleşmesi sadece mahkemeden karar alınmasını değil, karardan önce veya sonra başvurulacak cebrî icrayı da kapsar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2019/6085E.

Davalı-karşı davacının dava dilekçesinde adli yardım talebinin olduğu da göz önüne alındığında, davalı-karşı davacı kadının talep ettiği aylık 750 TL nafakanın yoksulluk nafakası talebi niteliğinde olduğunun kabulü gerekir.