T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

ESAS NO:2016/13731KARAR NO:2020/2358TARİH:17.02.2020 ÖZET: A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 15/09/2006 tarihinde kaloriferci, konut kapıcısı ve bahçıvan olarak çalışmaya başladığını, 17/03/2012 tarihinde iş akdine haksız olarak son verildiğini, son ücretinin net 1.200,00 TL olduğunu, mesaisinin 05,00-23,00 arası olduğunu, ayrıca hafta sonu tatilleri ile bayram tatillerinde de sürekli çalıştığını, ancak bu çalışmaların karşılığının kendisine…

Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2016/11766 E.

Baro tarafında atanan zorunlu müdafiin görevi, HAGB kararının kesinleşmesi ile sona erer. Denetim süresi içerisinde yeni suç işlenmesi halinde , yeniden yapılan yargılamada önceki müdafii görevli sayılmaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Aşırı bencil, ileri derecede cimri, eşine ve çocuklarına ilgisiz olmak, yalan söylemek, birlik görevlerini yerine getirmemek; boşanma sebebidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi-2014/10377

Kocasının rızası olmadan, dini bir tarikatın toplantılarına katılan, tarikat liderinin etkisinde kalan, zaman zaman tarikat binasında kalan kadın kusurludur.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi-2020/2063

Tek taraflı ölümlü trafik kazasından doğan tazminattan, sürücü tam kusurlu olsa dahi, destekten yoksun kalan davacı zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan sigorta şirketi zarardan/tazminattan sorumludur.