Yargıtay 7. Ceza Dairesi – 2021/581 E.

İhbardan bir gün sonra Cumhuriyet Savıcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunduğu bahisle verilen arama izninde, sakınca bulunan halin gerekçesinin belirtilmediği ve aramanın mesai saatleri içerisinde savcılıkça verilemeyeceğinden yapılan arama hukuka aykırıdır.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi – 2015/27517 E.

İşlevi itibariyle cep telefonu, bilgisayar niteliğindedir ve üzerinde inceleme yapılabilmesi için CMK Md. 134 uyarınca hakim kararı alınması gerekir. Karar alınmadan yapılan arama ve inceleme kanuna aykırıdır.