T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Aşırı bencil, ileri derecede cimri, eşine ve çocuklarına ilgisiz olmak, yalan söylemek, birlik görevlerini yerine getirmemek; boşanma sebebidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi-2014/10377

Kocasının rızası olmadan, dini bir tarikatın toplantılarına katılan, tarikat liderinin etkisinde kalan, zaman zaman tarikat binasında kalan kadın kusurludur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2020/6155 E.

Dosya kapsamına göre, davacı-davalı erkeğin dayandığı delillerin hukuka aykırı şekilde elde edilmediği anlaşılmaktadır. Boşanmanın kesinleştiği sabit ise de gerçekleşen duruma göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı kadının tam kusurlu olduğunun kabulü gerekir.