Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/22983

Davalı-karşı davacı öncelikle zina olmadığı takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebebine dayalı olarak boşanma davası açtmıştır. Zina sebebine dayalı talep hakkında olumlu ya da olumsuz hüküm kurulması gerekmektedir.