Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/10854 E.

Davalı Şirketin MESAM’dan İzin Almadan Önce de Eseri İzinsiz Çoğalttığı ve Yaydığı Gibi MESAM’dan Alınan İzinden Sonra da İzin Verilen Miktarın Dışında Fazladan Çoğaltma Yaptığı İddialarının Değerlendirilmesi Gerektiği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1997/1850 E.

Esas sahibinden izin alınmaksızın, orjinalinden daha eksik sayfa ile dipnot ve referanslar yer almaksızın çoğaltılıp dağıtılması şeklinde oluşan eyleme karşı, davacının FSEK. 68 ve 70/3 maddelerine dayanan taleplerinden yüksek olanını isteme hakkı olduğu gibi MK. 24/a maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat talebine de hakkı vardır.