Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2017/1257 E.

Evlenme vaadi ile kandırma ve babalık görevinin yerine getirilmemesi nedenine dayalı davada ananın mali hakları hükümlerinin uygulanması gerektiğinden davaya aile mahkemesinde bakılması gerekir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7488 E.

Kaçak su kullanımından kaynaklanan itirazın iptalinde taraflar arasındaki ihtilafın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olduğu dosya kapsamıyla sabit olduğundan uyuşmazlığa konu dava ticari dava niteliğinde olduğundan Asliye Ticaret Mahkemelerince görülerek karara bağlanması gerekir.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2016/6795

2828 s. Kanun uyarınca korunma kararı alma ve koşullarının varlığı halinde bu kararı kaldırma görevi çocuk mahkemelerinin görevi kapsamındadır