Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8131 E.

Sanığın, eve yerleştirdiği cihaz ile kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin telefon konuşmasını kaydettiği olayda, sanığın açtığı boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinci yoktur.