Yargıtay Ceza Genel Kurulu – 2018/462 E.

Adliyedeki kalem personeline, “işini yapmıyor karaktersiz herif” demek kaba söz kapsamında kaldığından hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.

YARGITAY CEZA GENEL KURULU-2018/462

Sanığın, katılana söylediği kabul edilen ‘işini yapmıyor, karaktersiz herif’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/28790 E.

Sanığın mağdura yönelttiği Allah belanızı versin şeklindeki söz beddua niteliğinde rahatsız edici,nezaket dışı olması dolayısıyla hakaret suçunu oluşturmamaktadır.