Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/7746 E.

hapis cezası ertelenen sanık hakkında “adli sicil kaydında yer alan hagb kararı dikkate alınarak” şeklindeki kanuni olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.