Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2016/11766 E.

Baro tarafında atanan zorunlu müdafiin görevi, HAGB kararının kesinleşmesi ile sona erer. Denetim süresi içerisinde yeni suç işlenmesi halinde , yeniden yapılan yargılamada önceki müdafii görevli sayılmaz.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/7746 E.

hapis cezası ertelenen sanık hakkında “adli sicil kaydında yer alan hagb kararı dikkate alınarak” şeklindeki kanuni olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.