Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/12-347 E.

Haciz yapılmasına ilişkin alacaklı vekilinin isteminin yerine getirilmesi konusunda icra memurunun takdir yetkisi 2004 s.k. md. 82 kapsamında malın haczi kabil olup olmadığı ile sınırlı olup icra memurunun bunun dışında haczi istenen menkullerin üçüncü kişiye ait olduğu gerekçesiyle haciz talebini reddetme yetkisi bulunmamaktadır.