Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1986/9-722 E.

İşverenin sorumluluğu için yer ve zaman bakımından bağlantı yeterli olmayıp, tehlikenin işin yürütülmesi ile ilgili olarak ortaya çıkmış olması ve bu bağlantının işçinin yada üçüncü kişinin ağır veya tam kusuru ile kesilmemiş bulunması gerekir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1977/10-807 E.

tehlike sorumluluğu çerçevesinde risk nazariyesinin bir olayda uygulanabilmesi için işveren ve kazazede işçiye herhangi bir şekilde kusur izafe edilmemiş, olayın kaçınılmaz nedenlerden ileri gelmiş olması gerekmektedir.