T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

ESAS NO:2016/13731KARAR NO:2020/2358TARİH:17.02.2020 ÖZET: A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; davacının davalı işyerinde 15/09/2006 tarihinde kaloriferci, konut kapıcısı ve bahçıvan olarak çalışmaya başladığını, 17/03/2012 tarihinde iş akdine haksız olarak son verildiğini, son ücretinin net 1.200,00 TL olduğunu, mesaisinin 05,00-23,00 arası olduğunu, ayrıca hafta sonu tatilleri ile bayram tatillerinde de sürekli çalıştığını, ancak bu çalışmaların karşılığının kendisine…

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi – 2016/26168 E.

Yaş hariç emeklilik koşullarını sağlaması nedeni ile istifa edip kıdem tazminatı talep eden işçinin, istifa etmeden evvel başka bir işyeri ile iş görüşmesi yapmış olması, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1981/9-1067

Kıdem tazminatının hesabında tam yıl kavramının göz önüne alınması gerekir. İşçinin tam yıldan fazla istirahatli olduğu görülmektedir. Bu nedenle makul süreyi aşan istirahat süreleri kıdem süresinden sayılmaz.