Yargıtay 9. Hukuk Dairesi – 2016/26168 E.

Yaş hariç emeklilik koşullarını sağlaması nedeni ile istifa edip kıdem tazminatı talep eden işçinin, istifa etmeden evvel başka bir işyeri ile iş görüşmesi yapmış olması, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1981/9-1067

Kıdem tazminatının hesabında tam yıl kavramının göz önüne alınması gerekir. İşçinin tam yıldan fazla istirahatli olduğu görülmektedir. Bu nedenle makul süreyi aşan istirahat süreleri kıdem süresinden sayılmaz.