Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/6376 E.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilmiş bir yazılı arama izni ya da Cumhuriyet Savcısına ulaşılamaması nedeniyle kolluk amirince verilmiş yazılı arama emri bulunmaması karşısında, hukuka aykırı arama sonucu ele geçen eşya yasak delil niteliğindedir.