Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 2014/18-165 E.

kamulaştırmasız elatma nedeniyle açılacak tazminat davası aynı zamanda temliki tasarruf işlemini de kapsamakta olup, 634 sayılı KMK.’nun 45. maddesi uyarınca kat maliklerinin oybirliğiyle birlikte dava açması gerekir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi – 2015/18375 E.

Ehliyetin kapsamı KMK.’nın 35. maddesi uyarınca yönetim işlemlerine ilişkin temsil görevi ile ilgili olup, binadaki ortak bölümlerdeki ayıplı imalat ve eksik iş bedellerinin tahsiline ilişkin dava açma yetkisi bulunmamaktadır.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2002/7941 E.

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptalinin Kat Maliklerince İstenebilmesi-oturma Hakkına Dayalı Olarak Bağımsız Bölümü Kullanan Davacının Yönetici Seçimine İlişkin Kat Malikleri Kararının İptalini Dava Edememesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2003/5270

Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Davasının Sadece Kararı Uygulayan Yöneticilere Değil Kararın Sahibi Ve Sorumlusu Olan Bütün Kat Maliklerine Yöneltilmesi Gereği