Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/3341 E.

Kefalet Parasının iadesi yerine karar kesinleştikten sonra iadesi kararı, suçun işlendiği yer ve zaman diliminin gösterilmemesi, taksirli suçlarda belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi, yargılama srecindeki etkin pişmanlıkta yetersiz ve yasal olmayan gerekçeler gösterilmesi ve erteleme kararı verilmesi bozma sebebidir.