Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2012/17857 E.

Mahkemece kişisel ilişkinin değiştirilmesine ilişkin koşulların varlığını tespit yönünde tarafların delilleri toplanıp hep birlikte değerlendirilerek sonucu itibariyle bir karar verilmesi gerekirken delillerin toplanması talebinin reddedilmesi bozmayı gerektirir.