YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ-2020/532

ÖZET: İcra memurunun haczedilen malların niteliği ve alacaklının istemine göre kıymet takdirini bilirkişi aracılığıyla yaptırabileceği, dolayısıyla malların kıymet takdirini yapmaksızın haczetmesinde yasaya aykırı bir yön olmadığı.