Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2017/2801 E.

HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararının kesinleşmiş bir mahkumiyet niteliğinde olmaması nedeniyle hukuk hakimi yönünden bir bağlayıcılığı yoktur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Akıl hastalığı nedeniyle kendisine vasi atanan davalı erkeğin davranışları iradi olmadığına göre, kusurundan söz edilemeyeceği halde; davalı erkeğin kusurundan bahsedilerek kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m.174/1-2) hükmedilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi – 2020/6595 E.

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/6621 E.

Erkeğin eşiyle ve çocuğuyla yeterince ilgilenmemesi, alkol alması, gece hayatının olması, eve geç gelmesi ve kadının ailesiyle yaklaşık on yıl görüşmemesi neticesinde gerçekleşen kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Ve TMK 174 kapsamında manevi tazminatı gerektirir.