Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/5571 E.

Evi terk eden, ailesi ile tüm sosyal ilişkilerini sonlandıran, anne ve babası hastalığında dahi ziyaretine gelmeyen evlat, vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılabilir.