Yargıtay 12. Ceza Dairesi – 2019/2121 E.

Özel hayatın gizliliği hakkı, evlilikle tamamen ortadan kalkmaz. Tarafların evli olmaları ve aynı konutu paylaşmalarından dolayı birbirilerinin kişisel eşyalarına ve özel yaşam alanına giren hususlara kolayca ulaşabilme imkanına sahip bulunmaları, eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirilerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği şeklinde yorumlanamaz.