Yargıtay 11. Ceza Dairesi – 2021/10419 E.

Sanığın başkasının nüfus cüzdanına fotoğrafını yapıştırarak resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği kabul edilmişse de, heyetçe yapılan incelemede soğuk damga görülmediğinden aldatma kabiliyeti olmayan belge bu suçun unsurunu oluşturmaz.