Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2005/11-624 E.

Trafik kazasında hasarlanan kasko sigortalı araçtaki hasarın alkol nedeniyle teminat dışı kalması için sürücünün münhasıran alkolün etkisiyle kaza yapmış olduğunun sigortacı tarafından ispat edilmesi gerekir

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/11-768 E.

Rizikonun teminat dışında kalması için sürücünün sadece alkollü olması yeterli olmayıp, kazanın münhasıran alkolün etkisinde oluştuğunun sigortacı tarafından ispatlanması gerekir.