Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2005/11-81 E.

Aralarında nöroloji uzmanı bir hekimin de bulunduğu bilirkişi kurulunca verilen ek raporda, davaya konu olayın sürücünün alkolün etkisinde kalması sonucu meydana geldiği belirtilmiştir. Bu durumda davanın reddine karar verilmesi gerekirken, alkol seviyesinin yönetmelikte belirlenen 0,50 promilin altında kaldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi yerinde görülmemiştir.