YARGITAY CEZA GENEL KURULU-2018/462

Sanığın, katılana söylediği kabul edilen ‘işini yapmıyor, karaktersiz herif’ şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ-2020/532

ÖZET: İcra memurunun haczedilen malların niteliği ve alacaklının istemine göre kıymet takdirini bilirkişi aracılığıyla yaptırabileceği, dolayısıyla malların kıymet takdirini yapmaksızın haczetmesinde yasaya aykırı bir yön olmadığı.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU- 2017/8-1927

Babalık davasında ihtara rağmen davalı gelmez veya gelir de kan örneklerini vermez ise bu incelemelerin zor kullanılarak yapılmasına karar verilir.