Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/13159 E.

İş akdinin yazılı bir fesih bildirimi olmaksızın işçinin iş yerini terk etmek suretiyle sona erdiği anlaşılmaktadır. Terk tarihi itibarı ile hak edildiği halde ödenmemiş işçilik alacaklarının varlığı karşısında davacının terkinin bu sebebe dayandığı kabul edilerek kıdem tazminatına hükmolunmuştur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2015/3832 E.

Avukatın adliye girişinde kendisini içeri almayan görevli polis memuruna hitaben: “Sen kimsin de beni içeri sokmuyorsun lan ? Ben istediğim yerden girerim sen ne haltsın da beni zorluyorsun ?” şeklindeki sözleri hakaret oluşturmaz.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2019/8409 E.

ESAS NO: 2019/8409
KARAR NO: 2020/246
TARİH: 13.1.2020
ÖZET: Katılanlara yönelik “Lan keltoş, lan kel” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun oluşmaması.

T.C. YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ

ÖZET: Mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda, kesin ve mutlak bir ispat şartı aranmamalıdır. İşçinin, kendisine işyerinde mobbing uyguladığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesi yeterlidir.

T.C. YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

: Borçlunun boş arsası mesken sayılmaz. Eğer borçlu, boş arsa üzerine haciz tarihinden önce bina inşa etmiş ise, borçlu bu ev için meskeniyet şikayetinde bulunabilir. Haczedilmezlik şikayetinde önemli olan, meskenin, bina (muhtesat) olarak tapulu ya da tapusuz oluşu değil, borçlunun haline münasip olup olmadığıdır.