T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi

SSK,BAĞ-KUR gibi birden fazla statüye bağlı çalışması olanların hizmet süresi tek bir statüden emekli olmaya yeterli ise emeklilik için hizmet birleştirmeye zorlanamaz.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi-2002/5436

Görevsiz mahkemede dava açılması ile kazanılmış haklar saklı tutulmuş olacağından, hak düşürücü sürelerin de görevsiz mahkemede davanın açıldığı zamana göre hesaplanması hukuksal bir gerekliliktir.