Yargıtay 11. Ceza Dairesi – 2021/10419 E.

Sanığın başkasının nüfus cüzdanına fotoğrafını yapıştırarak resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği kabul edilmişse de, heyetçe yapılan incelemede soğuk damga görülmediğinden aldatma kabiliyeti olmayan belge bu suçun unsurunu oluşturmaz.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ – 2018/3467 E.

ESAS NO : 2018/3467 KARAR NO : 2018/5943 TARİH: 03/10/2018 MAHKEMESİ: ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGITAY İLAMI TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasındaki davanın Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda …… sayı ve …… tarihi belirtilen kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları…

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/10854 E.

Davalı Şirketin MESAM’dan İzin Almadan Önce de Eseri İzinsiz Çoğalttığı ve Yaydığı Gibi MESAM’dan Alınan İzinden Sonra da İzin Verilen Miktarın Dışında Fazladan Çoğaltma Yaptığı İddialarının Değerlendirilmesi Gerektiği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1997/1850 E.

Esas sahibinden izin alınmaksızın, orjinalinden daha eksik sayfa ile dipnot ve referanslar yer almaksızın çoğaltılıp dağıtılması şeklinde oluşan eyleme karşı, davacının FSEK. 68 ve 70/3 maddelerine dayanan taleplerinden yüksek olanını isteme hakkı olduğu gibi MK. 24/a maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat talebine de hakkı vardır.