T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Özet: Sevgili iken sosyal medya üzerinde yayınlanan fotoğrafların sevgililik bittikten sonra talep halinde kaldırılmaması, verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu oluşturur.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi – 2019/2121 E.

Özel hayatın gizliliği hakkı, evlilikle tamamen ortadan kalkmaz. Tarafların evli olmaları ve aynı konutu paylaşmalarından dolayı birbirilerinin kişisel eşyalarına ve özel yaşam alanına giren hususlara kolayca ulaşabilme imkanına sahip bulunmaları, eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirilerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği şeklinde yorumlanamaz.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/8131 E.

Sanığın, eve yerleştirdiği cihaz ile kendisini aldattığından şüphelendiği eşinin telefon konuşmasını kaydettiği olayda, sanığın açtığı boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eyleminde, hukuka aykırı hareket etme bilinci yoktur.