Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – 2019/9725 E.

İşler nafaka öncelikle maaşından kesilmesi gerekmekte olup, birikmiş nafaka alacağı diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – 2016/31754 E.

Senet üzerinde bulunan yazıdaki sahtelik iddiasının borca itiraz niteliğinde olup ödeme emrinin tebliğinden itibaren süresi içerisinde icra mahkemesine bu yönde yapılmış bir başvuru olması halinde icra mahkemesince incelenmesi mümkündür.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/2473 E.

Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti kararlarının hukuk hakimini bağlayacağı ilkesi süresinde yapılmış tahrifat iddiasının varlığı halinde değerlendirilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – 2018/13664 E.

taşınmazı takip borçlusundan hacizle yükümlü olarak satın alan yeni taşınmaz malikinin İİK’nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haczin düştüğüne dair şikayette bulunmakta hukuki yararı vardır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2017/4714 E.

Mirası reddeden borçlunun miras yoluyla kendisine intikal eden taşınmazlardaki hisseleri üzerindeki haczin kaldırılması için şikayete başvurmasında hukuki yarar yoktur.