YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ-2020/532

ÖZET: İcra memurunun haczedilen malların niteliği ve alacaklının istemine göre kıymet takdirini bilirkişi aracılığıyla yaptırabileceği, dolayısıyla malların kıymet takdirini yapmaksızın haczetmesinde yasaya aykırı bir yön olmadığı.

YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ-2020/5924

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibini yapan ve satış isteyen ipotek alacaklısı bankanın, alacağının altında satış yapılması mümkün olup; ipotek bedelinin altında satılmasına muvafakatının aranmasına da gerek yoktur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – 2019/9725 E.

İşler nafaka öncelikle maaşından kesilmesi gerekmekte olup, birikmiş nafaka alacağı diğer adi alacaklar gibi daha önce konulan hacizler sona erdikten sonra kesilmesi gerekmektedir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – 2016/31754 E.

Senet üzerinde bulunan yazıdaki sahtelik iddiasının borca itiraz niteliğinde olup ödeme emrinin tebliğinden itibaren süresi içerisinde icra mahkemesine bu yönde yapılmış bir başvuru olması halinde icra mahkemesince incelenmesi mümkündür.