Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018/527 E.

Davacı tarafından davalıya gönderilen havalede herhangi bir açıklama bulunmamakta olup davacının davalı tarafa yapılan dava konusu havalenin borç olarak gönderildiğini kanıtlayamadığı gözetildiğinde davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/29625 E.

Anlaşmalı boşanmaya esas olmak üzere düzenlenen protokol hükümleri, anlaşmalı boşanma davası gerçekleşerek protokol onaylandığı takdirde geçerli bir hale gelir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi – 2015/18375 E.

Ehliyetin kapsamı KMK.’nın 35. maddesi uyarınca yönetim işlemlerine ilişkin temsil görevi ile ilgili olup, binadaki ortak bölümlerdeki ayıplı imalat ve eksik iş bedellerinin tahsiline ilişkin dava açma yetkisi bulunmamaktadır.