T.C. Yargıtay 14. Ceza Dairesi

Olayın tek görgü tanığı mağdurun kararda izah edilen çelişkili ve tutarsız beyanları dışında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmayan olayda, hiç bir maddi delille desteklenmeyen mağdur beyanına tek başına itibar edilemez.