T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Tarafların savcılık aşamasında uzlaşması halinde Ceza Muhakemeleri Kanununu 253/19. maddesine göre davacının artık tazminat davası açma hakkı bulunmamaktadır.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan 1.29 promil alkollü sürücüye hasar tazminatının kasko şirketi tarafından ödenmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Banka tarafından kredi borcunun kapatıldığının bildirilmesi durumunda, menfaati kalmayan bankanın davaya muvafakatinin aranmasına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Davacı çocuk kaza tarihinde 13 yaşında olup, kazanç getiren herhangi bir işte çalışması söz konusu olamayacağından bu yönden mahrum kalınan bir kazanç talebinin reddi gerekir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi-2020/2063

Tek taraflı ölümlü trafik kazasından doğan tazminattan, sürücü tam kusurlu olsa dahi, destekten yoksun kalan davacı zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan sigorta şirketi zarardan/tazminattan sorumludur.