YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ 2017/6372 E.

Ödeme taahhüdünün geçerli olması için takip öncesi işlemiş faizin, takip tarihinden taahhüdün imzalandığı tarihe kadar işlemiş faizin ve taahhüt tarihinden son taksit tarihine kadar işleyecek faizin miktarı açıkca belirtilmeli ya da taahhüt tarihinden son taksit tarihine kadar işleyecek faizden açık beyanla feragat edilmelidir.

T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi

Esas No:2016/376Karar No:2016/20120Tarih:22/06/2016 Özet: Otomobildeki cam filmi görüşü engellemiyorsa idari yaptırım uygulanamaz. “İçtihat Metni” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1 -b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında 189,00 Türk lirası İdarî para cezası uygulanmasına dair …Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince düzenlenen 11/04/2015 tarihli ve HF 4553… sayılı trafik İdarî para cezası karar…