Yargıtay 2. Ceza Dairesi – 2014/37148 E.

Çalınan 200 gr esrar nedeniyle hırsızlık suçundan kamu davası açılmışsa da; esrar, eroin, kokain, hint keneviri gibi uyuşturucu maddeler Türk Medeni Kanunu’na göre mülkiyete konu mal olmadığı için hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz.