T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Kadının aşırı kıskançlığı erkeğin güven sarsıcı davranışlarından kaynaklanıyorsa kıskançlık kadına kusur olarak yüklenemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Evi terk etmeyi tasarlayan bununla beraber terk eden kadın, yanında ziynet eşyalarını da götürmüş sayılır. Aksini ispat yükü kadındadır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Velayet kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma zorunluluğu çocuğun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Bunun için ayrıca bir mahkeme kararına gerek yoktur.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Davacı tanığın, davacı iş yerine geldiğinde davacının bacağında morluk gördüğünü ve davacının kendisine “Kocam yaptı” dediğini ifade etmiştir. Bu durumda aksine delil olmadığına göre davalının eşine fiziki şiddet uyguladığı sabit kabul edilmelidir.