T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi

İş kazasının kaçınılmazlıktan kaynaklanması hâlinde sorumluluğun işçi ve işveren arasında % 50’şer oranında paylaştırılması uygun gibi görünebilirse de, işçinin işverene karşı daha güçsüz oluşu, nimet – külfet dengesi, işçiyi koruma ve sosyal devlet ilkesi gibi nedenler karşısında işverene daha fazla sorumluluk verilmesi hakkaniyet gereğidir. Bu nedenlerle işverenin %60, işçinin %40 kusurlu olduğu kabul edilir ve tazminat buna göre hesaplanır.