Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/8238 E.

Davalı İtirazlarını Karşılar Mahiyette Yeni Bir Bilirkişi Heyetinden Rapor Alınarak Gerekli İncelemeler Yapıldıktan Sonra Olayda 634 S.K. Hükümlerinin mi Yoksa Organize Sanayi Bölge Başkanlığı Kanunu Hükümlerinin mi Uygulanacağının Tespit Edilmesi Gerektiği

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi – 2019/2979 E.

Takibe dayanak gösterilen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacağın varlığının ve miktarının yargılama gerektirdiği, söz konusu sözleşmenin İİK’nın 68. maddede belirtilen belgelerden sayılamaz.