Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – 2017/2801 E.

HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararının kesinleşmiş bir mahkumiyet niteliğinde olmaması nedeniyle hukuk hakimi yönünden bir bağlayıcılığı yoktur.

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2017/1257 E.

Evlenme vaadi ile kandırma ve babalık görevinin yerine getirilmemesi nedenine dayalı davada ananın mali hakları hükümlerinin uygulanması gerektiğinden davaya aile mahkemesinde bakılması gerekir.